Redigeer rekeninge

Parent Previous Next

Op die Aksie → Rekeninge opsie kan u:

1.Rekeninge (d.i. Algemene grootboek-, Bank- en BTW-rekeninge) - Skep, redigeer of skrap rekeninge.

2.Begrotings – Begrotingsyfers vir elk van die rekeninge invoer en redigeer.

3.Rekeninggroep 1 / 2 – Skep, redigeer, skrap tot twee rekeninggroepe. U kan ook die Skuif op, Skuif af opsies gebruik om die volgorde waarin die rekeninggroepe op skerms en verslae vertoon moet word, te struktureer.

U kan ook groepe vir Rekeninggroep 1 en / of Rekeninggroep 2 in die Opstel → Groepe) opsie skep, redigeer of skrap.

4.Koppel dié verslaggroepe (rekeninggroep 1 en / of rekeninggroep 2) aan finansiële kategorieë vir die balansstaat (d.i. Bates, Kapitaal en Laste) en finansiële kategorieë vir die inkomstestaat (d.i. Inkomste en Uitgawes).

Dié Rekeninggroepe kan ook in die Opstel → Setup → Finansiële kategorieë opsie aan finansiële kategorieë gekoppel word.

Om 'n nuwe grootboekrekening te skep:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Rekeninge.

2.U kan die volgende opsies benut om rekeninge en rekeninggroepe te filtreer of te soek:

Soek-/Filter opsies

Beskrywing

Sorteer:

“Geen” (verstek opsie). Die rekeninge sal volgens rekeningkode gelys word.  

U kan die rekeninge ook volgens Verslaggroep 1, Verslaggroep 2 of Finansiële kategorieë lys.

Rekening begin met:

Filtreer rekeninge deur die eerste karakter van die rekeningkode in te sleutel. Byvoorbeeld, indien u “2” insleutel, sal slegs die rekeninge wat met rekeningkode “2” begin (d.i. 200 tot 299) gelys word. Om die lys verder te filtreer, kan u “21” insleutel om slegs dié rekeninge tussen 210 tot 219 te lys.

Beskrywing:

Filtreer rekeninge deur enige karakters in te sleutel. Slegs dié rekeninge wat enige van dié karakters bevat (rekeningbeskrywing/rekeningnaam), sal gelys word. Byvoorbeeld indien u “B” ingesleutel het, sal alle rekeninge wat “b” bevat, gelys word. Indien u “BANK” insleutel, sal slegs die rekeninge wat bank in die beskrywings-veld bevat, gelys word.

Uitbrei na verfris:

Indien u dié veld kies, sal die volledige lys van rekeninge vertoon word, wanneer u die Verfris opsie kies.


Die ikone, is soos volg:

Rekeninggroepe

Finansiële kategorieë

In dié voorbeeld, is rekeninggroepe 1 en 2 in verskillende volgordes gestel:

Rekeninggroep 1

Rekeninggroep 2

U kan dan grootboekverslae (d.i. Proefbalans, Inkomstestaat, Balansstaat, Rekeninglys, ens.), in verskillende volgordes (d.i. Rekeninggroep 1 of Rekeninggroep 2) lys en druk.  

Ikone vir rekeninge:

Ikoon

Rekeningtipe

In Verslag

Beskrywing

Inkomste / Uitgawe

Inkomstestaat

Inkomste – Uitgawes = Netto Wins / Verlies

Bate / Las

Balansstaat

Wat u besit = Bates

Wat u aan ander skuld = Laste

Bank

Balansstaat

Bedryfsbates

BTW

Balansstaat

Bedryfslaste (Uitset BTW – Inset BTW)

Behoue inkomste

Balansstaat

Kapitaal  (Wins / Verlies – Vorige jare)

Debiteurekontrole

Balansstaat

Debiteurekontrole = Bedryfsbates

Krediteurekontrole

Balansstaat

Krediteurekontrole = Bedryfslaste


Prosesseer-ikone en konteks-kieslyste:

Rekeninggroepe

Byvoeg – skep 'n nuwe groep.

Skrap – skrap (verwyder) 'n geselekteerde groep / rekening / sub-rekening.

Skuif op – skuif 'n geselekteerde groep 1 plek na bo.

Skuif af – skuif 'n geselekteerde groep 1 plek na onder.  

Skuif links – skuif 'n geselekteerde groep 1 plek na links.


Byvoeg – skep 'n nuwe rekening / sub-rekening.

Verfris – herlaai die items op die lys van rekeninge / groepe.

Insak – verkort die uitgebreide lys van rekeninge / groepe.

Uitbrei – vertoon die volledige lys van rekeninge / groepe.

Veld

BeskrywingRekeningtipe:

Kies die volgende opsies:

1.Grootboek –  Inkomste- / Uitgawe-, Bate- / Laste- / Kapitaalrekeninge en Behoue inkomste, Debiteurekontrole- en Krediteurekontrolerekeninge.

2. Bankrekening – Die betalings- en ontvangstejoernaal word in op die Bank-duimgids aan die spesifieke bankrekening gekoppel.

3. BTW-rekening – Die BTW-koers en koppel BTW opstellings word op die BTW-duimgids gedoen.

Dié rekeningtipe kan slegs vir 'n nuwe rekening gekies word. In die geval van bestaande rekeninge sal dié opsie onaktief wees.Rekeningnr.

Die rekeningnommer bestaan uit twee (2) dele.  Die eerste blok is vir die rekeningkode en die tweede blok is vir die sub-rekeningkode.Beskrywing:

Die naam van die rekening wat op verskeie skerms, opsoeklyste, verslae, ens. vertoon word.Rekeninggroep1:

Dit groepeer en struktureer die volgorde waarin rekeninge op skerms en verslae gelys word.Rekeninggroep2:

Dit groepeer en struktureer die volgorde waarin rekeninge op skerms en verslae gelys word.Tipe:

Balansstaatrekeninge – (d.i. Kapitaal, Laste en Bates) of Inkomstestaatrekeninge (d.i. Inkomste of Uitgawes).

Balansstaatrekeninge bevat die balanse van die vorige finansiële jaar (openingsbalanse).  

Inkomstestaatrekeninge – dié rekeninge word gedurende die jaar-eind proses afgesluit. Die balans (Netto wins / Netto verlies) word na die behoue inkomsterekening oorgedra.Sub-rekeninge:

Kies dié opsie om 'n hoofrekening te skep. Sodra dié opsie gekies is, moet u op die Stoor knoppie kliek, alvorens u sub-rekeninge vir dié hoofrekening kan skep.

U sal egter nie toegelaat word om enige transaksies te posteer en / of om enige bedrae vir begrotings teen enige hoofrekening te prosesseer nie. Alle transaksies en begrotings word teen sub-rekeninge geprosesseer. Die totaal van die individuele sub-rekeninge word in die hoofrekeninge vertoon.

Indien u 'n hoofrekening wil skrap, moet u eers alle sub-rekeninge skrap.Status:

Alle rekeninge is by verstek aktief. Sodra enige transaksies na 'n rekening geposteer is, sal die aantal transaksies wat geposteer is, in die “Geposteer” veld vertoon word. Indien die waarde groter as 0 is, kan u nie dié rekening skrap nie. Die skrap-opsie (ikone of in konteks-kieslyste) sal nie vertoon word nie.  

In dié gevalle waar u nie dié rekening of sub-rekening kan skrap nie, kan u dié rekening of sub-rekening as onaktief stel. Dit sal verhoed dat enige verdere transaksies teen dié rekening of sub-rekening geposteer kan word.Oopitem rekening:

By verstek, is alle rekeninge op “Nee” gestel. Indien dié veld op “Ja” stel, kan u kies om 'n ontvangstetransaksie (krediettransaksie) aan 'n debiettransaksie te koppel; of om 'n betalingstransaksie (debiettransaksie) aan 'n krediettransaksie te koppel, ens. te koppel.

Rekeninge wat as oopitem rekeninge gestel is, se koppelings kan in die oopitem (Aksie → Oopitem koppel) funksie bestuur en geprosesseer word.Koppel BTW:

Nie op Bank en BTW-rekeninge van toepassing nie. Dit word vir die Bankinvoer inprop-program gebruik om die BTW op die transaksies van ingevoerde bankstate aan BTW-rekeninge te koppel.Geposteer:

Hierdie veld vertoon die aantal transaksies wat teen 'n geselekteerde rekening geposteer is. Indien die waarde groter as 0 is, kan u nie dié rekening skrap nie. Die skrap-opsie (ikone of in konteks-kieslyste) sal vir dié rekeninge vertoon word nie.    


Indien die Behoue inkomsterekening, Debiteurekontrole- of die Krediteurekontrolerekening gekies is, sal slegs die Rekeningtipe, Rekeningnommer, Beskrywing, Rekeninggroep 1 en Rekeninggroep 2 vertoon word.

Die Stoor knoppie sal langs die “Beskrywing” veld vertoon word, indien 'n rekening geskep of 'n indien enige veld van 'n bestaande rekening gewysig word.

Indien u nie op die Stoor knoppie kliek nie, sal enige wysigings nie gestoor word nie.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle