Dokument prosessering opsies

Parent Previous Next

Die velde in die Voorraadinligting – Opstel dokumente (Opstel → Voorraadinligting) om die prosessering van dokumente te stel, is soos volg:

Die vernaamste opsies, is soos volg:

1.Opstel opsies – Dié knoppie moet slegs gebruik word om opsies te stel vir die “Opsie item” en “Opsie item (geen voorraad)” voorraaditem tipe.

2.Slegs SQL vir voorraadopsoek – Nie getoets nie.

3.Voeg fakture saam tot bestellings – Nie getoets nie.

4.Voeg items saam per BTW op grootboek – Nie getoets nie.

5.Bereken komponente voorraad - Dié opsie is slegs op die “Komponente” en “ Komponente (geen voorraad)” voorraaditem tipes van toepassing.

6.Waarskuwing Uitstaande bestellings - By verstek sal die uitstaande bestellings bygewerk word, wanneer die hoeveelheid in die “Bestel” meer is as wat in die “Versend” veld ingesleutel is. Die “Uitstaande bestellings” skerm sal by verstek outomaties geïnisieer word wanneer fakture en kwotasies geprosesseer word. Indien dié veld gekies (gemerk) is, sal die uitstaande bestellings funksie de-aktiveer word.

7.Beperk aankope slegs tot verstekverskaffer of geen – Indien die voorkeurverskaffer 1 en / of voorkeurverskaffer 2 vir 'n voorraaditem (Aksie → Voorraaditems) gestel is, kan u dié veld kies.

8.Forseer voorraadtipe kontrole – Nie getoets nie.

9."No calc for backorders to deliver" - Geen outomatiese berekenings vir uitstaande bestellings gedurende dokument prosessering nie.

10."No calc for qty unposted" - Geen outomatiese berekenings vir hoeveelhede op ongeposteerde dokumente gedurende dokument prosessering nie.

11.Verstek inkl. vir dokumente – By verstek, sal die F7:Eksklusief ikoon op die dokumentinvoer skerm aktief wees en bedrae in die bedrag kolomme sal as BTW ingesluit vertoon word. Indien u dié veld kies (merk), sal die F7:Inklusief ikoon op die dokumentinvoer skerm aktief wees en bedrae in die bedrag kolomme sal as BTW uitgesluit vertoon word.

12.Kan nie prys redigeer nie - By verstek, kan pryse vir voorraaditems gewysig word. U kan die verstek pryse met 'n ander prys vervang. Indien u dié veld kies (merk), kan u slegs die pryse vir die voorraaditems bevestig. U sal egter steeds die verkoopsprys 1 / 2 / 3, ens., kan kies.  

13.Kan nie beskrywing redigeer nie - By verstek, sal die muis-wyser (fokus) in die beskrywings kolom wees nadat 'n voorraaditem gekies is.  Dié beskrywings vir voorraaditems kan gewysig word. Indien u dié veld kies (merk), sal die “Beskrywing” veld onaktief wees.  

14.Gaan na hoeveelheid – By verstek, sal die muis-wyser (fokus) in die beskrywings kolom wees nadat 'n voorraaditem gekies is. Indien u dié veld kies (merk), sal die muis-wyser (fokus) direk in die “Versend” (hoeveelheid) veld verskyn. U kan dan direk, nadat 'n voorraaditem gekies is, die verstek hoeveelheid (d.i. “1”) insleutel, indien nodig.  

15.Geen uitstaande bestelling – By verstek sal die uitstaande bestellings bygewerk word, wanneer die hoeveelheid in die “Bestel” meer is as wat in die “Versend” veld ingesleutel is. Indien dié veld gekies (gemerk) is, sal die uitstaande bestellings funksie de-aktiveer word.

16.Kan nie uit voorraad verkoop nie - Indien dié opsie gekies is, kan u nie fakture vir 'n voorraaditem, waarvoor daar geen voorraaditems op hande is nie, te prosesseer nie.

17.Gebruik duimgidse in voorraad – Indien u dié veld kies (merk) sal die voorraaditem skerm (Aksie → Voorraaditems) in 'n ander formaat (uitleg) vertoon word.

18.Geen druk bevestiging - By verstek, sal daar 'n bevestigings-boodskap (byvoorbeeld, “Wil u dié faktuur nou druk?”) vir elke keer indien u op die Goed knoppie van 'n dokument-invoer skerm kliek om die dokument te stoor. Indien u dié bevestigings-boodskap wil de-aktiveer, moet u dié veld kies (merk).

19.Kontroleer verwysing gebruik – Indien u die verwysings wat in die “U verwysing” veld op die dokument-invoer skerm ingesleutel word, wil kontroleer, kan u die veld kies (merk). Wanneer u dokumente prosesseer, sal daar 'n boodskap vertoon word, indien daar reeds 'n soortgelyke verwysing bestaan.

20.Kan nie items skep nie - By verstek, sal daar 'n bevestigings-boodskap “Wil u dié voorraaditem skep?” vertoon word wanneer u 'n ongeldige voorraaditem in die filter opsies van die voorraaditem opsoek skerm insleutel. Indien u dan op Ja kliek, sal u 'n nuwe voorraaditem (Aksie → Voorraaditems) kan skep. Sodra die item geskep is, sal u na die dokument-invoer skerm outomaties terugkeer waar u die nuwe voorraaditem kan kies. Indien u hierdie veld kies (merk) sal u nie nuwe voorraaditems vanuit die dokument-invoer skerm kan skep nie.

21.Knoppie opsoek - By verstek, sal die standaard voorraaditem opsoek skerm vertoon word wanneer u voorraaditems kies. Indien u die opsie kies (merk) sal 'n grafiese vertoon van die voorraaditem opsoek skerm vertoon word. Om die opsie optimaal te benut, moet beelde vir voorraadgroep 1 (Opstel → Groepe) asook vir voorraaditems (Aksie → Voorraaditems) laai.

22.De-aktiveer boodskappe vir geen voorraad – By verstek, sal daar 'n waarskuwings-boodskap vertoon word, indien daar nie voldoende voorraaditems in voorraad is nie. Indien u dié veld kies (merk) sal die boodskap nie vertoon word nie.

23.Gebruik kleure vir geen voorraad – By verstek, sal die kleur van die voorraaditems in dokument-reëls in die wit standaard kleur vertoon word, ongeag of daar voldoende voorraaditems in voorraad is, aldan nie. Indien u dié veld kies (merk) sal die dokument reëls in rooi vertoon word indien daar nie voldoende voorraaditems in voorraad is nie.Access control setup

The following settings may be globally configured on Setup → Access control - Documents tab:

Set Tax Lookup On/Off - By default the Tax accounts lookup will be displayed - when the cursor is in the Tax field of the Document line on the Document entry screen. To deactivate this, select (tick) the “Tax Read-only” option.

Only when you re-open the Set of Books, and process documents, the Tax account lookup will not be displayed.

Document posting – By default only the New, Edit and Print buttons are available on the Document list screen. To add the Posting and Delete buttons, select (tick) the “Document Posting” option. It will add the following two (2) buttons underneath the Print button:

oPosting - This will allow you to launch the Update ledger screen to update (post) documents (Invoices, Credit notes, Purchases and Supplier returns) to the ledger.

oDelete - This will allow you to delete an unposted document.

Only when you re-open the Set of Books, these buttons will be added.

Setup Documents

Auto-post on document printing

By default Documents are updated manually in Action → Update ledger (F3). You may configure it to be updated automatically once a document is printed. To do this select (tick) the “Auto-post on Document Printing” field in Setup → Documents setup.  

Only when the document is printed it will be updated – unprinted documents will not be posted (updated) to the ledger.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator