Debiteure - Rekeningstate (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende twee rekeningstate is beskikbaar vir debiteure (kliënte / klante):

Debiteure rekeningstate -  Dié rekeningstaat sal alle transaksies lys.

Debiteure rekeningstate - Uitstaande - Dié rekeningstaat sal slegs die uitstaande transaksies en transaksies met uitstaande bedrae vertoon. Transaksies wat ten volle in die Oopitem koppeling geprosesseer is, sal nie vertoon word nie.


Alvorens u rekeningstate vir debiteure druk, maak eers seker dat:

Rekeningstaat boodskap korrek ingesleutel is. Die globale boodskap wat op rekeningstate (Opstel dokumente op die Opstel-duimgids) ingesleutel is, sal op rekeningstate vir alle debiteure (kliënte / klante) gedruk word.

Bank besonderhede korrek ingesleutel is (Opstel onderneming op die Opstel-duimgids).

Om 'n globale boodskap in te sleutel wat op debiteure se rekeningstate gedruk word:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Opstel dokumente.  

2.Kies Rekeninge opstel.

3.Sleutel die boodskap (tot 3 reëls) in.  

4.Kliek Goed.  

Om 'n spesifieke boodskap in te sleutel wat op 'n spesifieke debiteur se rekeningstate gedruk sal word:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Debiteure (F4).

2.Kies die debiteur (kliënt / klant) se rekening.

3.Op die Afleweringsadres-duimgids, sleutel 'n boodskap (tot 3 reëls) in.

4.Kliek op die Stoor knoppie.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy