Debiteure - Rekeningstate (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Dié rekeningstaat sal alle transaksies lys.

Debiteure rekeningstate - Uitstaande - Dié rekeningstaat sal slegs die uitstaande transaksies en transaksies met uitstaande bedrae vertoon. Transaksies wat ten volle in die Oopitem koppeling geprosesseer is, sal nie vertoon word nie.

Om rekeningstate vir debiteure te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Debiteure → Uitstaande. Die Debiteure - Rekeningstate verslagopsies sal vertoon word:

2.Kies die datum; of sleutel die datum in.

3.Sleutel die aantal dae in (byvoorbeeld "30").

4.Kies die rekening(e).

5.Kliek Goed.  

'n Voorbeeld van die "Debiteure - Rekeningstate", is soos volg:

Die inligting is soos volg:

1.Kop (Links) – Die debiteur (kliënt / klant) se inligting wat op die debiteur (kliënt / klant) se rekening ingesleutel en / of geredigeer is (Debiteure (Aksie-duimgids).

2.Kop (Regs) – Die onderneming se inligting wat in die Opstel onderneming opsie (Opstel-duimgids) ingesleutel en / of geredigeer is.  

Indien die onderneming se logo in die “Opsies” skerm van die Opstel onderneming opsie (Opstel-duimgids), gelaai is, sal die logo in plaas van die Onderneming se naam en vier (4) adresreëls asook telefoonnommer 1. telefoonnommer 2 en faks nommers, gedruk word.

3.Rekeningstaat tot – Die datum soos wat in die “verslag-parameters” skerm ingesleutel of gekies is.  

4.Transaksies – Die datum, verwysing en beskrywing asook die bedrag vir elke uitstaande transaksie sal gelys word. Die Betaaldatum is die datum van elke transaksie plus die aantal dae wat in die “Dae verskuldig” veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids van die debiteur (kliënt / klant) se rekening ingesleutel en / of geredigeer is.

5.Kredietlimiet - Die bedrag wat in die “Kredietlimiet” veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids van die debiteur (kliënt / klant) se rekening ingesleutel is. Die Balans is die huidige balans van alle geposteerde joernale en dokumente op die debiteur (kliënt / klant) se rekening geprosesseer is. Die bedrag as Beskikbaar word outomaties bereken en is die verskil tussen die bedrae van die “Kredietlimiet” en die “Balans” velde.

6.Staatboodskap – Hierdie gedeelte van die rekeningstaat bestaan uit (2) dele:

a)Staatboodskap (Links) – Tot en met drie (3) reëls wat in die Afleweringsadres-duimgids van die debiteur (kliënt / klant) se rekening ingesleutel en / of geredigeer is (Debiteure (Aksie-duimgids).

b)Staatboodskap (Regs) – Dit is die globale boodskap wat op alle debiteur (kliënt / klant) se rekeningstate sal druk. – Tot en met drie (3) reëls wat in die Rekeningstate opstel-duimgids van die Opstel dokumente (Opstel-duimgids) ingesleutel en / of geredigeer is sal op rekeningstate druk.

7.Bedrag betaalbaar, Datum verskuldig en Bankbesonderhede – Die bedrag betaalbaar asook die datum waarop dié bedrag verskuldig is, word hier gedruk.  Die Bankbesonderhede vir Bankrekening 1 wat op die Opstel onderneming (Opstel -duimgids) ingesleutel en / of geredigeer is, sal hier gedruk word. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents