Krediteur - Betalingsadvies (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Dié betalingadvies sal alle transaksies lys.

Krediteure betalingsadviese - Uitstaande - Dié betalingadvies sal slegs die uitstaande transaksies en transaksies met uitstaande bedrae vertoon. Transaksies wat ten volle in die Oopitem koppeling geprosesseer is, sal nie vertoon word nie.

Om betalingsadviese vir krediteure te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Krediteure → Uitstaande. Die Krediteure - Betalingsadvies verslagopsies sal vertoon word:

2.Kies die datum; of sleutel die datum in.

3.Sleutel die aantal dae in (byvoorbeeld "30").

4.Kies die rekening(e).

5.Kliek Goed.  

'n Voorbeeld van die "Krediteur - Betalingsadvies", is soos volg:

Die inligting is soos volg:

1.Kop (Links) – Die krediteur (verskaffer) se inligting wat op die krediteur (verskaffer) se rekening ingesleutel en / of geredigeer is (Krediteure (Aksie-duimgids).

2.Kop (Regs) – Die onderneming se inligting wat in die Opstel onderneming opsie (Opstel-duimgids) ingesleutel en / of geredigeer is.  

Indien die onderneming se logo in die “Opsies” skerm van die Opstel onderneming opsie (Opstel-duimgids), gelaai is, sal die logo in plaas van die Onderneming se naam en vier (4) adresreëls asook telefoonnommer 1. telefoonnommer 2 en faks nommers, gedruk word.

3.Betalingsadvies tot – Die datum soos wat in die “verslag-parameters” skerm ingesleutel of gekies is.  

4.Transaksies – Die datum, verwysing en beskrywing asook die bedrag vir elke uitstaande transaksie sal gelys word. Die Betaaldatum is die datum van elke transaksie plus die aantal dae wat in die “Dae verskuldig” veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids van die krediteur (verskaffer) se rekening ingesleutel en / of geredigeer is.

5.Kredietlimiet - Die bedrag wat in die “Kredietlimiet” veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids van die krediteur (verskaffer) se rekening ingesleutel is. Die Balans is die huidige balans van alle geposteerde joernale en dokumente op die krediteur (verskaffer) se rekening geprosesseer is. Die bedrag as Beskikbaar word outomaties bereken en is die verskil tussen die bedrae van die “Kredietlimiet” en die “Balans” velde.

6.Betalingsadviesboodskap – Tot en met drie (3) reëls wat in die Afleweringsadres-duimgids van die krediteur (verskaffer)) se rekening ingesleutel en / of geredigeer is (Krediteure (Aksie-duimgids).

7.Bedrag betaalbaar en Datum verskuldig – Die bedrag betaalbaar asook die datum waarop dié bedrag betaalbaar is, word hier gedruk.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator