Krediteure - Lys - Kredietkontrolelys (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die Krediteurelys - Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse) soos op - verslag sal die kredietlimiete, balanse en beskikbare bedrae van die krediteure (verskaffers) se rekeninge lys. Die verslag sal die kredietlimiete, balanse en beskikbare bedrae, soos op die datum (stelseldatum) wat dit gedruk word, lys. U kan ook kies om die Kontakbesonderhede te druk vir die krediteure (verskaffers) se rekeninge wat spesifieke aandag trek.

Om 'n Krediteurelys - Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse) soos op... verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Krediteure → Lys. Die Kontakte verslagopsies sal vertoon word.

2.Kies "Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse) soos op".

3.Kies die volgende:

a)Vanaf rekening ... Tot rekening - Kies die rekening(e).

b)Volgorde - Kies "Krediteurkode, Beskrywing, Onaktief" of "Kredietlimiet".

c)Vertoon kontakbesonderhede - Indien hierdie opsie nie gekies is nie, sal slegs die transaksies vertoon word. Om die kontakbesonderhede van elke krediteur (verskaffer) se rekening te druk, merk hierdie opsie.

d)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die krediteure wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

4.Kliek Goed.


'n Voorbeeld van die "Krediteurelys - Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse) soos op" verslag, is soos volg:

Negatiewe bedrae in die Beskikbaar kolom, dui daarop dat die krediteur (verskaffer) die kredietlimiet oorskry. Die moontlike oorsake, is soos volg:

Kredietlimiet is nie ingesleutel nie; of moet verhoog word.

Ongeposteerde transaksies in joernale en verskafferretoere wat nog na die grootboek opgedateer (geposteer) moet word.

Foutiewe transaksies kon teen die krediteur (verskaffer) se rekening geposteer wees.

Die betaling aan die krediteur (verskaffer) is laat. Daar behoort stappe geneem te word, soos byvoorbeeld om betalings aan die krediteur (verskaffer) te maak of om aansoek te doen om u kredietlimiet te verhoog.  

'n Voorbeeld van die "Krediteurelys - Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse) soos op" ("Vertoon Kontakbesonderhede" gekies) verslag, is soos volg:

Kontak : Die naam van die kontakpersoon sal slegs vertoon word, indien die kontak in die Kontakpersoon-veld van die krediteur se rekening gekoppel (gekies) is.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software