Krediteure - Afleweringsadres-duimgids

Parent Previous Next

Die opsies is soos volg:

1.Afleweringsadres - Tot drie (3) reëls vir die afleweringsadres asook die poskode. Die land kan ook gekies word.

2.Poskode - Sleutel 'n geldige poskode in.

3.Land - Verstek is "Leeg". U kan 'n land kies.

4.Staatboodskap 1, Staatboodskap 2 en Staatboodskap 3 - Sleutel die boodskap in wat op die rekeningstate (Verslae-duimgids → Verslae → Krediteure → Uitstaande - Betalingsadvies) vir die krediteur (verskaffer) gedruk moet word.

5.Uitleglêers - Die velde is opsioneel.                  

Indien geen dokumentuitleglêers vir die krediteur (verskaffer) hier gekies is nie, sal die verstek dokumentuitleglêers wat in vir Aankope, Verskafferretoere en Bestellings  wat in die Opstel dokumente (Opstel-duimgids) gekies is, gebruik word om dokumente te druk.  

U kan ander dokumentuitleglêers kies wat slegs vir dié krediteur (verskaffer) se rekening gebruik word om dokumente te druk.

a)Uitleglêer 1 - Aankope

b)Uitleglêer 2 - Verskafferretoere

c)Uitleglêer 3 - Bestelling

6.Stuur dokumenttipe – U kan kies om die dokument te druk, druk die dokument en stuur e-pos of e-pos aan.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease