Krediteure - Rekeningkundige inligting-duimgids

Parent Previous Next

Die opsies, is soos volg:


1.Rekening onaktief - Hierdie veld moet blanko gelaat word indien u transaksies teen die krediteur se rekening wil posteer.
Hierdie veld moet gekies word indien u geen verdere transaksies teen die krediteur (verskaffer) se rekening wil posteer nie, of indien u die krediteur (verskaffer) nie kan skrap nie. U sal egter steeds verslae vir die krediteur (verskaffer) kan druk.

2.Oopitem rekening – Kies hierdie veld indien u spesifieke debiettransaksies (betalings of verskaffrerretoere) teen 'n spesifieke krediettransaksies (aankope, ens.) wil koppel. Indien hierdie veld blanko gelaat word, sal die Balans O/D metode gebruik word, waarvolgens enige debiettransaksies (betalings of terugsendings) outomaties teenoor die oudste uitstaande krediettransaksies (aankope, ens.) toegewys word.

3.Dae verskuldig – Sleutel die aantal dae in wat volgens die kredietooreenkoms met die krediteur (verskaffer) waarbinne die transaksies betaal moet word.

Dié aantal dae word gebruik om die betalingsdatum te bereken. Die betalingsdatum is die transaksie- of dokument se datum PLUS die aantal dae wat u in hierdie veld insleutel.

4.Kredietlimiet - Sleutel die kredietlimiet wat die krediteur (verskaffer) aan u toegestaan het, in of wysig dié bestaande kredietlimiet. Wanneer u transaksies invoer, sal 'n waarskuwingsboodskap vertoon word, indien die kredietlimiet oorskry word.

Die Beskikbare balans (d.i. Huidige balans minus die Kredietlimiet) sal ook op aankoopdokumente (d.i. Aankope, Verskafferretoere en Bestellings) se invoerskerms vertoon word.

Die Sakrekenaar se knoppies sal ook vanuit dié Kredietlimiet veld geînisieer woord.

U kan die verslag van die “Kredietkontrolelys (Kredietlimiete vs huidige balanse)” verslae soos op die stelseldatum vir krediteur (verskaffer) (Verslae → Verslae → Krediteure → Lys) druk.

5.Heffingsbedrag - Sleutel die heffingsbedrag in wat u en die krediteur (verskaffer) ooreengekom het in, of wysig die bestaande heffingsbedrag.

Dié heffingsbedrag sal outomaties gebruik word om transaksies in enige joernaal (behalwe in ontvangste- en betalingsjoernale) te genereer.

Om dié transaksies te genereer, moet u die “Genereer veelvuldige transaksies” opsie in die “Prosesseer joernaal” (F9:Prosesseer) kies.

6.Bankrekening -

a)Bankrekeningtipe – Kies “Arbitrêr” of “11 Proef”. Dit is vir elektroniese betalings aan debiteure (kliënte / klante).

11-Proof - Sien - http://nl.wikipedia.org/wiki/Elfproef

Arbitrair - Willekeurig

b)Bankrekeningnr. – Sleutel die bankrekeningnommer van die debiteur (kliënt / klant) in (indien beskikbaar).

c)Banknaam - Sleutel die bank se naam van die debiteur (kliënt / klant) in (indien beskikbaar).

d)BIC - (“Bank Identifier Code”) - Nie getoets nie.

e)IBAN - (“International Bank Account Number”) - Nie getoets nie. 

Sien - http://en.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number

f)Handtekening - Nie getoets nie.

SWIFT - (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) - See - http://en.wikipedia.org/wiki/SWIFT / http://www.theswiftcodes.com/

SEPA - (Single Euro Payments Area) - See - http://en.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area

7.Gebruik verstekrekening - By verstek, sal die opsie nie gekies (gemerk) wees nie.
Indien u transaksies slegs teen 'n spesifieke rekening vir die krediteur (verskaffer) wil prosesseer, kan u kies om die verstekrekening te gebruik. Wanneer u hierdie opsie kies (merk), kan u die verstekrekening vir die krediteur (verskaffer) kies.

8.Gebruik verstek BTW - By verstek, sal die opsie nie gekies (gemerk) wees nie.
Indien u transaksies slegs teen 'n spesifieke BTW-rekening vir die krediteur (verskaffer) wil prosesseer, kan u kies om die opsie te gebruik. Wanneer u hierdie opsie kies (merk), kan u die verstek BTW-rekening vir die krediteur (verskaffer) kies.

9.Debiteurkode - Sleutel die debiteur (kliënt / klant) se kode in vir die krediteur (verskaffer) indien beskikbaar.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy