Krediteurrekeninge - Redigeer vorm

Parent Previous Next

Om 'n krediteurrekening te skep, hoef u slegs die Krediteurkode en naam van die krediteur (verskaffer) in te sleutel. Die res van dié velde is opsioneel. Alle inligting (soveel as moontlik) behoort vir die krediteur (verskaffer) ingesleutel word. Dit moet bygewerk (opgedateer) word sodra die besonderhede van die krediteur (verskaffer) verander.

Die boonste gedeelte van die dokument skerm, is soos volg:

1.Krediteurkode – Indien u 'n nuwe rekening skep, sal die volgende krediteurkode (bv. “200007”) gegenereer word. U kan dit oortik met u eie kode, indien nodig.

2.Naam – Sleutel die naam van die krediteur (verskaffer) in.

3.Posadres – Tot drie (3) reëls vir die posadres asook die poskode. Die land kan ook gekies word.  

4.Tel 1, Tel 2 en Faks – Sleutel die velde in waar nodig.

5.Webtuiste – Sleutel die webtuiste vir die krediteur (verskaffer) in, indien dit beskikbaar is.

U kan op dié veld dubbel-kliek om direk na die krediteur (verskaffer) se webtuiste in u stelsel se verstek Internet webblaaier program te gaan.

6.E-posadres – Sleutel die e-posadres vir die krediteur (verskaffer) in, indien dit beskikbaar is.

U kan op dié veld dubbel-kliek om die krediteur (verskaffer) se e-posadresse direk in u stelsel se verstek e-posprogram te inisieer. U hoef slegs die onderwerp en die boodskap in te sleutel (asook enige dokumente aan te heg, indien nodig) en dit te stuur.

7.BTW-verwysing – Sleutel die BTW-registrasienommer vir die krediteur (verskaffer) in. Dit is belangrik om dit in te sleutel, indien u sowel as die krediteur (verskaffer) vir BTW geregistreer is.

8.Registrasienr. - Sleutel die krediteur (verskaffer) se onderneming se registrasienommer in (indien van toepassing).

9.Kontakpersoon – Kies die kontakpersoon vir die krediteur (verskaffer).

Indien die kontakpersoon nie beskikbaar is nie, kan u die kontakpersoon (Kontakte-duimgids) skep.

10.Krediteurgroep 1 / 2 – Indien u groepe vir krediteure (verskaffers) (Opstel → Groepe – Krediteurgroep 1 / 2) geskep het, kan u die groepe kies.

11.Taal – Kies die taal vir krediteur (verskaffer). Uitleglêers is outomaties vertaalbaar. Dit sal in die taal wat u in hierdie veld vir krediteur (verskaffer) gekies het, druk. Dit sal die taal waarin u TurboCASH loop (Begin →Switch language”) asook die taal wat in die Stel Boeke (Opstel → Toegangsbeheer) gekies is nie vir dokumente gebruik nie.

Dié taal wat in Suid-Afrika behoort gekies te word, is “af-Afrikaans” vir krediteure (verskaffers) wat Afrikaans verkies en “en-South-Africa” vir krediteure (verskaffers) wat Engels verkies. Dit sal die dokumente (uitleglêers – aankope, verskafferretoere en bestellings) in dié taal druk.

Daar is agt (8) duimgidse wat gebruik word om krediteur (verskaffer) se rekeninge te redigeer en of addisionele inligting te sien. Die agt (8) duimgidse bestaan uit:

Drie (3) duimgidse (d.i Afleweringsadres, Rekeningkundige inligting, Kontakte) wat u kan redigeer of rekords byvoeg.

Vyf (5) duimgidse (d.i. Afspraak, Dokumente, Transaksies, Bankrekeninge en Voorraaditems) waarop u data kan besigting en ontleed.

Elk van die agt (8) duimgidse word hierna bespreek.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator