Krediteurekeninge

Previous Next

U sal dié opsie gebruik wanneer u ‘n nuwe krediteurrekening wil skep, ‘n bestaande krediteurrekening wil wysig (byvoorbeeld naam, kontakpersoon, adres, telefoon-, faksnommers, e-posadres, rekeningkundige terme, ens.) of ‘n bestaande debiteurrekening wil skrap.

Alle rekeninge vir krediteure (verskaffers) word op 'n skerm gelys. U kan die kragtige filter en sorteer opsies gebruik om 'n spesifieke krediteurrekening te soek of krediteurrekeninge te groepeer.

Om Krediteurrekeninge te inisieer:

1.Druk F4, of op die Aksie-duimgids, kies Debiteure.

2.LinkerbalkDie opsies, is soos volg:

a)Nuwe – Dit sal 'n blanko krediteurrekening skerm oopmaak om 'n nuwe krediteurrekening te skep.

b)Skrap – Skrap 'n geselekteerde debiteurrekening.

c)Redigeer – Dit sal die geselekteerde krediteurrekening oopmaak.

U kan ook op 'n geselekteerde krediteurrekening dubbel-kliek.

d)Stoor – Dit sal enige veranderings (wysigings) op die krediteurrekening stoor.

e)Kanselleer – Dit sal enige veranderings (wysigings) op die debiteurrekening kanselleer.

f)Uitvoer – Sal alle data in die skerm (asook versteekte kolomme) na die verstek ontledingstaat (“spreadsheet”) van u stelsel uitvoer. Slegs dié geselekteerde rekeninge of dié rekeninge wat aan u sorteer en filter opsies voldoen, sal uitgevoer word.

3.Soek / Filter (Boonste balk)

a)Filterkolom -  "Geen" is die verstek. U kan enige van die kolomme, (byvoorbeeld, Krediteurkode, Naam, Kontakpersoon, Krediteurgroep 1, Krediteurgroep 2, Adres 1, Adres 2, Adres 3, Poskode, Telefoon 1, Telefoon 2, Faks, Epos, Bankrekening tipe, Bankrekeningnommer, Laaste faktuur, Verwysing, Dae verskuldig, Krediteurgroep 1 Sorteer, Krediteurgroep 2 Sorteer, Afleweringsadres, Afleweringsadres2, Afleweringsadres3, Afleweringsadres poskode, Afleweringsadres Land, X, ens.), kies.  

b)SoortgelykKies 'n operateur (d.i. “gelyksoortig, = (is gelyk aan), < (kleiner as), > (groter as), <= (kleiner as of gelyk aan), >= (groter as of gelyk aan) of <> (tussen kleiner as en groter as).   

c)Waarde – Sleutel teks in, byvoorbeeld, stad, telefoonnommer, poskode, ens. in.

d)Filter knoppie – kliek om u data te filtreer / soek. Slegs dié data wat aan u filter / soek kriteria voldoen, sal gelys word.  

e)Skoonmaak knoppie – Kliek om die filter te kanselleer. Alle rekeninge sal weer gelys word.

f)Wys onaktiewe - By verstek word alle krediteurrekeninge, ongeag van hul status (aktief of onaktief) gelys. Indien u nie 'n krediteurrekening kan skrap nie, byvoorbeeld, indien daar reeds transaksies teen 'n krediteurrekening geposteer is, kan u dié krediteurrekening se status (Rekeningkundige inligting-duimgids) as onaktief stel om te voorkom dat transaksies teen dié rekening geposteer word. U sal egter steeds verslae vir die krediteurrekening kan druk. Die krediteurrekening sal by verstek nie op die Krediteurrekening lys vertoon word nie. Indien u dié “Wys onaktiewe” veld kies (merk), sal die onaktiewe rekening(e) gelys word.

4.Reëltelling – Die aantal rekords (rekeninge) wat gelys word.

5.Konteks-kieslys – Die volgende opsies is beskikbaar:

a)Reports” (Verslae) – U kan kies om die etiket vir die geselekteerde krediteur se posadres of afleweringsadres te druk.

b)Krediteurgroep 1 - Alle krediteurgroepe wat u vir Krediteurgroep 1 geskep het, sal hier gelys word. Indien u krediteurgroep1 per abuis nie aan 'n krediteurrekening gekoppel het nie (of aan verkeerde groep gekoppel het), kan u dit steeds doen deur die betrokke krediteurrekeninge te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte krediteurgroep op die “Krediteurgroep1” op die konteks-kieslys te kies.

c)Krediteurgroep 2 - Alle krediteurgroepe wat u vir Krediteurgroep 2 geskep het, sal hier gelys word. Indien u krediteurgroep1 per abuis nie aan 'n krediteurrekening gekoppel het nie (of aan verkeerde groep gekoppel het), kan u dit steeds doen deur die betrokke krediteurrekeninge te kies. U hoef dan slegs te regs-kliek om die korrekte krediteurgroep op die “Krediteurgroep2” op die konteks-kieslys te kies.

d)Copy account” (Kopieer rekening - Skep 'n kopie van 'n geselekteerde krediteurrekening. Alle inligting sal behoue bly en kan geredigeer word waar nodig. Geen dokumente of transaksie inligting sal gekopieer word nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books