BTW-rekeninge

Parent Previous Next

U sal dié opsie gebruik wanneer u ‘n nuwe belastingrekening wil skep vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW), waar u ‘n persentasie op u verkope (Uitset belasting) moet hef en ‘n persentasie op u aankope (Inset belasting) kan eis.

U kan ook die beskrywings van ‘n bestaande rekening wysig, koerse verander wanneer wetgewing gewysig word, of selfs ‘n bestaande rekening skrap. Indien daar reeds transaksies teen 'n BTW-rekening geposteer is, kan u dié BTW-rekening se status as onaktief stel om te voorkom dat transaksies teen dié rekening geposteer word.  

Indien u vir BTW geregistreer is, benodig ons twee basiese rekeninge, d.i. Uitset BTW waarin die persentasie wat u op u verkope hef en ‘n Inset BTW rekening waarin die persentasie op u aankope van ‘n ander geregistreerde BTW party wat u kan terugeis, te boek gestel moet word.

TurboCASH het reeds vir u Uitset BTW en ‘n Inset BTW rekening as sub-rekeninge van die BTW kontrolerekening as ‘n Bedryfslaste in die meesters “sjablone” ingesluit.  

Die BTW-rekeninge wat in die AF-SUID-AFRIKA Stel Boeke ingesluit is, is soos volg:


BTW-kode

Beskrywing

BTW-koers


T950-010

Uitset BTW  

15%

T950-020

Inset BTW - Standaardkoers

15%

T950-030

Inset BTW - Kapitaalgoedere

15%

T950-040

Nulkoers BTW

0%

Bykomend tot dié twee basiese rekeninge (d.i. Uitset BTW en Inset-BTW), kan u verdere sub-rekeninge skep om die onderskeie klassifikasies en / of belasting-persentasies te akkommodeer om u te help om die BTW-opgawes te voltooi en die korrekte betalings aan die belasting owerheid te maak.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software