Kalender - Kontakte

Parent Previous Next

Alle kontakte wat vir debiteure (kliënte / klante) sowel as vir krediteure (verskaffers) geskep is word in die KalenderKontakte gelys.

Om nuwe kontakte te skep, of bestaande kontakte te redigeer, of te skrap, kan in die volgende opsies gedoen word:

Aksie → Kontakte 

Aksie → Debiteure - Kontakte-duimgids

Aksie → Krediteure - Kontakte-duimgids

Aksie → Kalender - Kontakte

Om kontakte in die kalender te skep of te redigeer:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Kalender.

2.Kliek op Kontakte. Alle kontakte wat reeds vir debiteure (kliënte / klante), sowel as vir krediteure (verskaffers) geskep is.  

3.U kan op 'n karakter (d.i. “123” of “A-Z”) op die vertikale duimgids strook kliek om na die kontakte wat met die karakter begin te gaan.  

4.Om 'n bestaande kontak te redigeer, dubbel-kliek op die kontak, of regs-kliek en kies “Redigeer kontak...” op die konteks-kieslys.

Indien u die “Voeg kontak by...” op die konteks-kieslys kies, sal “Ongetiteld - Kontak” in die titelbalk vertoon word.

Alle velde sal blanko wees.

5.Sleutel alle beskikbare inligting vir dié kontak in.

6.Kliek op die Telefoon-duimgids en sleutel die nodige besonderhede in. U kan ook addisionele inligting in die 9 vryvelde (“Freefield1-9”) insleutel.  

7.U kan ook op die Notas-duimgids kliek en enige addisionele notas, kommentaar, ens insleutel.

8.Kliek OK om die rekord te stoor.

9.Op die Kontakte-duimgids van debiteur- en krediteurrekeninge moet kontakte aan debiteure en krediteure gekoppel word.

U kan op die Verslae-duimgids, Verslae → Kontakte kies om 'n verslag vir alle kontakte (debiteure (kliënte / klante) sowel as vir krediteure (verskaffers)) te druk.

Om slegs die kontakte (wat aan debiteure (kliënte / klante) se rekeninge gekoppel is) te druk moet u op die Verslae-duimgids, Verslae → Debiteure → Lys kies.

Om slegs die kontakte (wat aan krediteure (verskaffers) se rekeninge gekoppel is) te druk moet u op die Verslae-duimgids, Verslae → Krediteure → Lys kies.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents