Kalender / Beplanner

Previous Next

Die kalender is 'n beplanner wat u kan gebruik vir die volgende aksies:

1.Skeduleer, redigeer en skrap algemene afsprake, afsprake met u debiteure (kliënte / klante) en krediteure (verskaffers).

2.Skep fakture vir debiteure (kliënte / klante).

3.Skeduleer, redigeer en skrap wederkerende fakture.  

4.Skeduleer fakture vir ure vir debiteure (kliënte / klante).

5.Skeduleer, redigeer en skrap take.

6.Skep, redigeer en skrap kontakpersone.

Om die kalender te vertoon:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Kalender.

U kan die Kalender stel om outomaties te vertoon wanneer u dié Stel Boeke oopmaak. Om dit te doen; kies (merk) die “Wys Kalender“ opsie “Setup → Stelselparameters (Opstel-duimgids).

Die kleure vir die kategorieë van afsprake maak dit maklik om die afspraak kategorieë te identifiseer.

2.Kies 'n datum en regs-kliek op 'n tydgleuf. Op die konteks-kieslys, kies die “Voeg afspraak by...” opsie. Die “Ongetiteld – Afspraak” skerm sal vertoon word:

U kan enige van die volgende kategorieë afsprake skeduleer:

1.Afspraak - Skeduleer algemene afsprake (byvoorbeeld besoeke aan dokter, tandarts, ens.).

2.Wederkerende fakture - Skeduleer wederkerende fakture. U kan dan die wederkerende fakture  vir u debiteure (kliënte / klante) skeduleer om fakture te genereer op spesifieke dae of periodes. Wederkerende fakture kan vir 'n spesifieke debiteur of 'n debiteurgroep geskeduleer word.  

3.Debiteurafspraak - Skeduleer tot ses (6) kategorieë van afsprake vir u debiteure (kliënte / klante).

4.Krediteurafspraak - Skeduleer afsprake vir u krediteure (verskaffers).

5.Ure - Skeduleer afsprake vir u debiteure (kliënte / klante). U kan vir die tye fakture genereer vir elk van u debiteure (kliënte / klante).

U kan vir enige afspraak 'n “Aanmaning” stel om u in kennis te stel (herinner) voordat die afspraak moet plaasvind.


3.Die kalender is in drie (3) seksies verdeel (d.i. Kalender, Kontakte en Take).  

a)Kalender - Dis die verstek aansig van die Kalender (Beplanner). . It displays the following three sections:

i)Dag - Dit vertoon die geselekteerde dag in intervalle van 1 uur. Enige afsprake of gevalle wat geskeduleer is word hier vertoon.

You can also use the slider to view up to a week (seven days) at a time.

ii)Kalender per maand - Dit vertoon die dae van die maand. Die geselekteerde dag sal in 'n rooi font kleur vertoon.

If any events, or appointments, have been scheduled for any dates within the selected month, the day will be underlined and displayed in a bold font style.

b)Take - Lys die take wat geskeduleer is, verstreke is, ens.

c)Kontakte - Lys alle kontakte in die Stel Boeke.  

U kan ook kontakte in die Kontakte (Aksie-duimgids) bestuur (skep, wysig of skrap).

4.Die "Print" knoppie is nie geïmplementeer nie. U kan 'n verslag van alle afsprake (of geselekteerde kategorieë afsprake) vir geselekteerde periodes of datums, kan op die Verslae → Kalender (Verslae-duimgids) gedruk word.

Multi-gebruiker kalender

U kan vir elke gebruiker sy eie kalender / beplanner gee om sy afsprake, take, ens. te bestuur. Om die multi-gebruiker kalender funksionaliteit te kan aktiveer, moet u die multi-gebruiker kalender lisensie koop en dit registreer.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment