Joernaalinvoer - Konteks-kieslys - Redigeer rekeninge

Parent Previous Next

Redigeer rekeninge vanuit die Joernaal invoer skerm

Indien u 'n debiteur (kliënt / klant) of 'n krediteur (verskaffer) se rekening, gekies het, sal die besonderhede (d.i. Rekeningkode, Naam en adres) links bo vertoon word. Indien dit nie die met die brondokument ooreenstem nie, of iets verander het, kan u die rekening redigeer.

Om dit te doen:

1.Regs-kliek en kies Redigeer rekeninge op die konteks-kieslys. on the context menu.

2.Kies Debiteure of Krediteure rekeningtipe en kliek Goed.

3.Die lys van "Debiteurrekeninge" of "Krediteurrekeninge" sal vertoon word. Kies die debiteur (kliënt / klant) of 'n krediteur (verskaffer) se rekening.

4.Kliek op die Redigeer knoppie.  

5.Redigeer die rekening soos nodig, en kliek op die Stoor of Goed.  

6.Kliek op Maak toe. Wanneer u die rekening weer kies, sal die opgedateerde inligting op die joernaal skerm vertoon word.

Skep nuwe rekeninge vanuit die Joernaal invoer skerm

Indien u 'n ongeldige rekeningkode, of beskrywing insleutel, sal 'n bevestigingsboodskap byvoorbeeld z Rekening bestaan nie! Wil u dit skep?” vertoon word. Die ongeldige karakter (z), is in die voorbeeld vertoon. Die "Rekeningtipe" skerm sal vertoon word.

Indien u op die Nee knoppie kliek, kan u voortgaan om 'n ander rekening in die joernaal te kies.  

Nadat u 'n rekeningtipe gekies het, kan u op Goed kliek. Sodra u die rekening gestoor het, kan u voortgaan om dié rekening in die joernaal te kies.  

U kan die opsoek stel om slegs sekere rekeningtipes in die joernaal  te vertoon. In die Gevorderde-duimgids van die F10:Opstel kan u die rekeningtipes vir die opsoek soos volg stel:

Alle (verstek) alle rekeningtipes,

General ledger – Alle rekeningtipes, behalwe Debiteure en Krediteure,

Debiteure (slegs debiteurrekeninge),

Krediteure (slegs krediteurrekeninge).

Oopitem – Slegs die Algemene grootboek, Debiteur- en Krediteurrekeninge waarop die Oopitem geaktiveer is.


Indien u op die Ja knoppie kliek, sal die volgende “Rekeningtipe” keuse skerm sal vertoon word:

1.Debiteure – Skep 'n rekening vir 'n debiteur (kliënt / klant).

2.Krediteure – Skep 'n rekening vir 'n krediteur (verskaffer).

3.Bankrekening – Skep 'n rekening vir 'n bankrekening sowel as die ontvangste- en betalingsjoernale.

4.BTW-rek. - Skep 'n kode vir 'n BTW. U moet ook die BTW-koers insleutel.

5.Algemene grootboek – Skep enige ander rekening (inkomste-, uitgawe-, bate-, lasterekening, ens.).

Indien u op die Kanselleer knoppie kliek, kan u voortgaan om 'n ander rekening in die joernaal te kies.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy