Grootboekontleder - Proefbalans

Parent Previous Next

Die Proefbalans sal alle rekeninge wat soos volg (Aksie → Rekeninge) geskep is:

Wat as rekeningtipe (d.i. Grootboek) geskep is en aan die Inkomstestaat rekeningtipe gekoppel is.

Wat as rekeningtipe (d.i. Grootboek, Bank- en BTW) geskep is en aan die Balansstaat rekeningtipe gekoppel is.

Om 'n proefbalans te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Grootboekontleder 1 of Grootboekontleder 2.

2.Kies die volgende opsies:

a)Verslagtipe - Kies “Proefbalans”.

b)Per periode - Kliek op die “Maand” opsie en kies “2018/03/01 – 2018/03/31”.  U kan ook kies om die inkomstestaat vir 2 maande, 3 maande, 4 maande, 6 maande of 'n jaar te lys.

c)Groepe - “Geen” is vir die voorbeeld gekies nie. U kan ook Verslaggroep 1 of Verslaggroep 2 kies om die Inkomstestaat volgens Rekeninggroep 1 of Rekeninggroep 2 te lys.

d)Ignoreer nulbalanse -  Kies (“merk”) dié opsie om slegs die rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente geposteer is, te lys. Indien hierdie opsie nie gekies word nie, sal alle rekeninge (insluitende die met nulbalanse) gelys word.

e)Besigtig  Debiteure / Krediteure - Verwyder die merk (moet nie kies nie) om slegs die totale van die debiteure- en krediteurekontrolerekeninge lys. Indien u hierdie opsie kies, sal alle debiteurrekeninge en krediteurrekeninge ook in die proefbalans gelys word.

f)Sluit openingsbalanse in - Verwyder die merk (moet nie kies nie) om slegs die totale (balanse) van die rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente vir dié periode geposteer is.

g)Slegs openingsbalanse - Verwyder die merk (moet nie kies nie) om nie. Indien hierdie opsie gekies word, sal slegs die openingsbalanse vertoon word.  

3.Kliek Verslag.

'n Voorbeeld van die “Proefbalans”, is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool