Grootboekontleder - Inkomstestaat

Parent Previous Next

Die Inkomstestaat sal slegs die rekeninge wat as rekeningtipe (d.i. Grootboek) geskep is en aan die Inkomstestaat rekeningtipe (Aksie → Rekeninge) gekoppel is.

Inkomste

Uitgawe

Om 'n inkomstestaat te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Grootboekontleder 1 of Grootboekontleder 2.

2.Kies die volgende opsies:

a)Verslagtipe - Kies “Inkomstestaat”.

b)Per periode - Kliek op die “Maand” opsie en kies “2018/03/01 – 2018/03/31”.  U kan ook kies om die inkomstestaat vir 2 maande, drie maande, 4 maande, 6 maande of 'n jaar te lys.

c)Groepe - “Geen” is vir die voorbeeld gekies nie. U kan ook Verslaggroep 1 of Verslaggroep 2 kies om die Inkomstestaat volgens Rekeninggroep 1 of Rekeninggroep 2 te lys.

d)Ignoreer nulbalanse - Kies (“merk”) dié opsie om slegs die rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente geposteer is, te lys. Indien hierdie opsie nie gekies word nie, sal alle rekeninge (insluitende die met nulbalanse) gelys word.

3.Kliek Verslag.

'n Voorbeeld van die “Inkomstestaat”, is soos volg:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks