Grootboekontleder

Previous Next

Alle geposteerde transaksies in joernale en dokumente, asook die begroting kan in die Grootboekontleder besigtig, gedruk en na ontledingstate (“spreadsheets”) uitgevoer word.

Die opsies, is soos volg:

1.Transaksies en balanse – Dit is die totale (balanse) van die transaksies in joernale en dokumente wat geposteer is.

2.Daar is ses (6) verslagtipes, (d.i. Proefbalans, Inkomstestaat, Balansstaat, Standaard kolombalanse, Begroting vs werklike en Huidige jaar vs vorige jaar) wat gedruk en na ontledingstate (“spreadsheets”) uitgevoer kan word.

3.Bykomend tot die bogenoemde ses (6) verslagtipes, is daar nog ses (6) verslagtipes wat na ontledingstate (“spreadsheets”) uitgevoer kan word. Die verslae is;

a)Kolombalanse,

b)Kolombalanse – Debiteur,

c)Kolombalanse – Krediteur,

d)Kolombalanse Debiet/Krediet,

e)Kolombalanse – Debiteur Debiet/Krediet,

f)Kolombalanse – Krediteur Debiet/Krediet.

U kan op enige van die kolombalanse uitvoer verslagtipes, op 'n bedrag dubbel-kliek. Dit sal die transaksies, vir die spesifieke periode, in die T-Rekeninge skerm vertoon.  U kan die transaksies vir die spesifieke periode in die T-Rekeninge verslag druk.

4.Begroting – Lys die begroting wat vir rekeninge in die Begroting-duimgids (Aksie → Rekeninge) ingesleutel en / of geredigeer is.

5.Dié opsie is slegs vir die Proefbalans, Inkomstestaat, Balansstaat en Standaard Kolombalanse verslagtipes beskikbaar. Die Begroting vs werklike verslag, sal die begroting met die totale (balanse) van die geposteerde transaksies in joernale en dokumente vergelyk.

6.T-Rekeninge – Bykomend tot die verslae, kan dié transaksies ook in T-Rekeninge ontleed word. In die Grootboekontleder, kan u 'n op 'n spesifieke rekening, groep, ens., dubbel-kliek en die “Wys detail” opsie op die konteks kieslys kies.

Wanneer T-Rekeninge op die  Verslae-duimgids geïnisieer word, kan u ook die volgende kies:

Rekening – Kies 'n spesifieke rekening.

Vanaf datum en Tot datum – Kies 'n spesifieke datum of datums.

U kan ook op een van die volgende velde kliek om spesifieke transaksies te vertoon:

Joernaalnommer (byvoorbeeld, 10149). Dit sal slegs die transaksies vir dié spesifieke joernaal lys.

Rekeningkode (byvoorbeeld, G010000 Verkope, B810000 Lopende Bankrekening, T850010 Uitset BTW, ens.). Dit sal slegs die transaksies vir dié spesifieke rekening lys.

Datum – Dit sal slegs die transaksies vir dié spesifieke datum lys. Indien u op 'n datum, dubbel-kliek, sal die “Vanaf datum” en “Tot datum” velde dié datum vertoon.


Om 'n verslae in die Grootboekontleder te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Grootboekontleder 1 of Grootboekontleder 2.

2.Kies die volgende opsies:

Opsie

Beskrywing

Verslagtipe:

Kies een van die volgende tipes verslae:

1.Proefbalans – Lys alle rekeninge in die grootboek (tabel van rekeninge). Die tipes rekening is:

a) - Inkomste- / Uitgawe rekeninge;

b) - Bate / Laste / Kapitaal rekeninge;

c) - Behoue inkomste rekening;

d)  - Debiteurekontrolerekening en

e)  - Krediteurekontrolerekening.

2.Inkomstestaat  – Lys slegs die Inkomste- en Uitgawe rekeninge.

3.Balansstaat – Lys slegs die rekeninge wat in die balansstaat vertoon word. Die tipes rekening is:

a) - Bate / Laste / Kapitaal rekeninge;

b) - Behoue inkomste rekening;

c)  - Debiteurekontrolerekening en

d)  - Krediteurekontrolerekening.

4.Standaard kolombalanse – Die verslag word in drie kolomme verdeel. Die eerste kolom lys alle rekeninge (proefbalans). In die tweede kolom, word die rekeninge wat slegs in die inkomstestaat vertoon word, gelys. In die laaste kolom, word die rekeninge wat slegs in die balansstaat vertoon word, gelys.

5.Begroting vs werklike – Lys die begroting wat vir rekeninge in die Begroting-duimgids (Aksie → Rekeninge) ingesleutel en / of geredigeer is versus die werklike balanse van transaksies wat in joernale en dokumente, vir die geselekteerde periode of datum(s), geposteer is.

6.Huidige jaar vs vorige jaar – Alle totale (balanse) van rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente, vir die geselekteerde periode of datum(s), in die huidige jaar, geposteer is, sal gelys word. In die volgende kolom, sal alle totale (balanse) van rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente, vir die geselekteerde periode of datum(s), in die vorige jaar, geposteer is, gelys word. Die verskil tussen die huidige en vorige jaar (vergelykende totale) sal as bedrae, sowel as persentasies vertoon word.

7.Kolombalanse – Lys die totale (balanse) van alle rekeninge (Aksie → Rekeninge) in kolomme soos in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”). Dié verslagtipe kan slegs in die rekeningkode volgorde gelys word. Die verslag kan nie gedruk word nie en kan slegs uitgevoer word.

8.Kolombalanse – Debiteur – Lys die totale (balanse) van alle rekeninge (Aksie → Debiteur) in kolomme soos in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”). Dié verslagtipe kan slegs in die rekeningkode volgorde gelys word. Die verslag kan nie gedruk word nie en kan slegs uitgevoer word.

9.Kolombalanse – Krediteur – Lys die totale (balanse) van alle rekeninge (Aksie → Krediteure) in kolomme soos in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”). Dié verslagtipe kan slegs in die rekeningkode volgorde gelys word. Die verslag kan nie gedruk word nie en kan slegs uitgevoer word.

10.Kolombalanse D/K – Lys die totale (debiet / krediet) van alle rekeninge (Aksie → Rekeninge) in kolomme soos in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”). Dié verslagtipe kan slegs in die rekeningkode volgorde gelys word. Die verslag kan nie gedruk word nie en kan slegs uitgevoer word.

11.Kolombalanse – Debiteur D/K – Lys die totale (debiet / krediet) van alle rekeninge (Aksie → Debiteure) in kolomme soos in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”). Dié verslagtipe kan slegs in die rekeningkode volgorde gelys word. Die verslag kan nie gedruk word nie en kan slegs uitgevoer word.

12.Kolombalanse – Krediteur D/K – Lys die totale (debiet / krediet) van alle rekeninge (Aksie → Krediteure) in kolomme soos in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”). Dié verslagtipe kan slegs in die rekeningkode volgorde gelys word. Die verslag kan nie gedruk word nie en kan slegs uitgevoer word.

Begroting:

Lys die begroting wat vir rekeninge in die Begroting-duimgids (Aksie → Rekeninge) ingesleutel en / of geredigeer is. Dié opsie is slegs vir die  Proefbalans, Inkomstestaat, Balansstaat en Standaard Kolombalanse verslagtipes beskikbaar.

Kostesentrum 1 / 2:

Kostesentrums sal slegs beskikbaar wees in die groepe vir die kostesentrums (Opstel → Groepe) geskep is en kostesentrums geaktiveer is.

Groepe:

U kan een van die volgende opsies kies:

Geen – Dit is die verstek opsie. Alle rekeninge wat by dié verslag ingesluit is, sal in die volgorde van die rekeningkode druk.

Verslaggroep 1 – Alle rekeninge wat by dié verslag ingesluit is, sal in die volgorde van Rekeninggroep 1 druk.

Verslaggroep 2 – Alle rekeninge wat by dié verslag ingesluit is, sal in die volgorde van Rekeninggroep 2 druk.

Verslaggroep 1 en 2 – Die volgorde waarin die groepe en rekeninge gelys word, kan verander word deur die Skuif op of Skuif af knoppies (Opstel → Groepe of Aksie → Rekeninge) te gebruik.

Periode:

Kies “Per Periode” of “Per datum(s)

Per periodes – Kies om die verslag vir 1 maand, 2 maande, 3 maande, 4 maande, 6 maande of 'n jaar te druk.

Per datum(s) – U kan enige datum of datums in die “Vanaf datum” en die “Tot datum” velde kies.

Ignoreer nulbalanse:

Kies (“merk”) dié opsie om slegs die rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente vir die geselekteerde periode of datum(s) geposteer is.

Indien dié opsie nie gekies (gemerk) is nie, sal alle rekeninge (insluitende die rekeninge met nulbalanse) gelys word.

Besigtig  Debiteure / Krediteure:

Kies (“merk”) dié opsie om alle individuele debiteur- en krediteurrekeninge gelys word.

Indien dié opsie nie gekies (gemerk) is nie, sal slegs die totale van die debiteure- en krediteurekontrolerekeninge gelys word.

Sluit openingsbalanse in:

Kies (“merk”) dié opsie om die openingsbalanse ook by die totale van die rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente vir die geselekteerde periode of datum(s) geposteer is, te lys.

Indien dié opsie nie gekies (gemerk) is nie, sal slegs die rekeninge waarteen transaksies in joernale en dokumente vir die geselekteerde periode of datum(s) geposteer is, gelys word.

Slegs openingsbalanse:

Indien die “Sluit openingsbalanse in” veld nie gekies is nie, sal dié veld nie vertoon word nie.

Indien hierdie opsie gekies word, sal slegs die openingsbalanse (soos reeds in MODULE H van dié handleiding bespreek is) vertoon word.  

3.Sodra u die keuses gemaak het, kan u op een van die volgende knoppies kliek:

a)Verslag - Dit sal die verslag volgens u keuses vertoon en en / of verfris.

b)Uitvoer - Dit sal dié verslag in 'n “comma separated value (*.csv) “komma is skeidingsteken” lêer formaat stoor. Die uitgevoerde verslag behoort outomaties in u stelsel se verstek ontledingstaat-program (“spreadsheets”), byvoorbeeld, “Excel” oop gemaak te word (indien dit u stelsel se verstek program vir dié lêertipe gekonfigureer is.

c)Druk - Die verslag sal na die “Verstek uitset” metode (d.i. skerm, drukker, lêer, e-pos of faks) gedruk word. Die volgende verslagtipes kan nie gedruk word nie en kan slegs uitgevoer word:

i)Kolombalanse,

ii)Kolombalanse – Debiteur,

iii)Kolombalanse – Krediteur),

iv)Kolombalanse Debiet/Krediet,

v)Kolombalanse – Debiteur Debiet/Krediet,

vi)Kolombalanse – Krediteur Debiet/Krediet.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment