Voorraad - Voorraaditemlys- Alle verkoopspryse (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Alle verkoopspryse - Druk 'n lys van verkoopspryse 1 / 2 / 3 asook die aantal items voorhande en die eenheid. Die wys detail opsie vertoon die Ekstra beskrywing, Vervaardiger, Bruto en netto gewig.

Om voorraaditem lys vir verkoopspryse te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Voorraad → Voorraaditemlys.

2.Kies "Alle verkoopspryse" (verstek opsie).

3.Kies die volgende:

a)Vanaf... Tot... - Kies die voorraaditem(s).

b)Volgorde - Kies "Voorraadkode" of "Voorraadbeskrywing".

c)Wys detail - By verstek is dié opsie nie gekies nie. Dit sal slegs die verkoopspryse vertoon. Om die detail te druk, merk dié opsie.

d)Verslaggroep 1 - U kan een of meer verslaggroepe kies. Slegs die voorraaditems wat aan 'n geselekteerde verslaggroep(e) gekoppel is, sal gelys word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Alle verkoopspryse" verslag ("Wys Detail" nie gekies nie), is soos volg:

'n Voorbeeld van die "Alle verkoopspryse" verslag ("Wys Detail" gekies), is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?