Voorraaditems - Lys - Opstelling-duimgids

Parent Previous Next

Die Opstelling-duimgids sal slegs vertoon word, indien Voorraaditem-lys skerm in die Verstek metode aktief gestel is. In die Gevorderde metode sal die  item Opstelling-duimgids nie vertoon word nie.

Die voorraaditem skerm kan ook as 'n losstaande skerm geïnisieer word (Invoer Voorraadaansuiwering op die Aksie-duimgids).

Die Opstelling-duimgids bied kortpad toegang tot die volgende opsies:

1.Opstel voorraad – Inisieer Voorraadinlingting (Opstel-duimgids). U kan die voorraad opstellings en opsies stel, eenhede byvoeg, ens.

2.Opstel groep – Inisieer Groepe (Opstel-duimgids).  U kan groepe vir u voorraaditems skep of wysig.

NoCalcFields - Geen berekening van velde nie. Nog nie getoets en gedokumenteer nie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites