Voorraaditems - Lys - Invoer / Uitvoer-duimgids

Parent Previous Next

Die Invoer / Uitvoer-duimgids sal slegs vertoon word, indien Voorraaditem-lys skerm in die Verstek metode aktief gestel is. In die Gevorderde metode sal die  item Invoer / Uitvoer-duimgids nie vertoon word nie.

Die voorraaditem skerm kan ook as 'n losstaande skerm geïnisieer word (Invoer Voorraadaansuiwering op die Aksie-duimgids).


1.Uitvoer – Skep 'n uitvoerlêer in die volgende formate:

a)Tab delimited (*.txt) (default).

b)Lotus Spreadsheet (*.Wk1).

c)Comma Separated Value (*.csv).

Voorraaditems kan ook vanaf die Uitvoer - Voorraaditems (Opstel-duimgids) uitgevoer word.

2.Invoer – Voer 'n geldige uitgevoerde lêer formaat in.

Voorraaditems kan ook vanaf die Invoer - Voorraaditems (Opstel-duimgids) ingevoer word.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites