Wysig Hoeveelheid op hande

Voorraad ››
Parent Previous Next

Dit kan gebeur dat u voorraad foutief aangeneem is, of dat voorraad tekorte of surplusse kan ontstaan.

Die Hoeveelheid voorraad op hande kan in die Grootboek-duimgids van 'n geselekteerde voorraaditem of op die lys van voorraaditems gewysig word. U sal egter versoek word om 'n opmerking (rede) vir die wysiging van die hoeveelheid te verskaf.

Indien u die Hoeveelheid op hande in die Grootboek-duimgids wysig, en u kliek op die Stoor knoppie, sal 'n bevestigings-boodskap "Voorraad hoeveelheid is gewysig! Wil u die huidige data in die databasis behou?" vertoon word.

Indien u Ja kliek, sal die voorraad hoeveelheid op hande onveranderd bly. Indien u die Hoeveelheid op hande wil verander, moet u op Nee kliek.  

Indien u op Nee kliek, sal die "Wysig opmerking" skerm vertoon word:

Sleutel 'n opmerking of 'n rede in vir die wysiging in die hoeveelheid op hande en kliek OK.  

U kan ook die Hoeveelheid voorhande op die lys van voorraaditems wysig.

Die opmerking of rede wat op die "Wysig opmerking" skerm ingesleutel het sal ook op die Dokumentgroepe- en Transaksie-duimgidse van die voorraaditem vertoon word.  

Dokumentgroepe

Transaksies

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks