Dokumentelys per rekening - Verkoopsdokumente (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die dokumentelys per rekening verslag kan u kies om slegs die geposteerde of slegs die ongeposteerde Fakture of Kredietnotas per debiteur (kliënt / klant) rekening te lys.   U kan ook kies om slegs die bevestigde of slegs die onbevestigde Kwotasies per debiteur (kliënt / klant) rekening te lys.

Om 'n Dokumentelys per rekening vir verkoopsdokumente te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Dokumente → Dokumentelys per rekening → Verkoopsdokumente.

2."Fakture" is die verstek verslag. Kies "Kredietnotas" of "Kwotasies".

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Vanaf rekening... Na rekening... - Kies die rekening(e).

c)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

d)Geposteer - By verstek is hierdie veld nie gekies nie. Dit sal slegs die Fakture of Kredietnotas wat nog nie na die grootboek opgedateer (ongeposteer) is nie, lys. Indien hierdie opsie gekies is, sal slegs die "Fakture" of "Kredietnotas" wat geposteer is (reeds na die grootboek opgedateer is), gelys word.

Kwotasies sal Bevestig vertoon waar u kan kies om bevestigde of onbevestigde kwotasies te lys.

e)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Dokumentelys per rekening - Fakture" ("Geposteer" opsie gekies), is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework