Verkope - Kwotasies - Debiteure (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Kwotasies per periode - Hoeveelhede verslag vertoon die Voorraadkode, Voorraadbeskrywing, Hoeveelhede, Verkoopspryse, Kospryse, wins of Verlies en die Wins/Verlies persentasie, vir die items per debiteur (kliënt / klant).  

Hierdie verslag sluit slegs bevestigde kwotasies in. Onbevestigde kwotasies is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om 'n Kwotasies per periode - Hoeveelhede vir Debiteure te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkope → Kwotasies → Debiteure.

2.Kies die volgende opsies:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Vanaf rekening ...Tot rekening  - Kies die rekening(e).

c)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

d)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Kwotasies per periode - Hoeveelhede", is soos volg:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites