Aankoopontleding - Aankope per periode (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende vyf (5) verslae is beskikbaar om u aankope volgens verslaggroepe te druk, te analiseer en te ontleed:

1.Aankope per periode - Krediteurgroep 1 - Druk die aankope volgens krediteurgroep 1 waaraan die krediteure (verskaffers) gekoppel is.

2.Aankope per periode - Krediteurgroep 2 - Druk die aankope volgens krediteurgroep 2 waaraan die krediteure (verskaffers) gekoppel is.

3.Aankope per periode - Dokumentgroep 1 - Druk die aankope volgens dokumentgoep 1 waaraan die aankope gekoppel is.    

4.Aankope per periode - Dokumentgroep 2 - Druk die aankope volgens dokumentgoep 2 waaraan die aankope gekoppel is.  

5.Aankope per periode - Verkoopspersoon - Druk die aankope volgens die verkoopspersoon wat die aankope geprosesseer het.  

Hierdie verslag sluit slegs geposteerde aankope in. Ongeposteerde aankope is NIE in die verslag ingesluit nie.

Om aankope per verslaggroep te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Aankoopontleding → Aankope per periode.

2.Die "Aankope per periode - Krediteurgroep 1" is die verstek verslag. U kan enige van die ander vier (4) verslaggroepe kies (d.i. "Krediteurgroep 2, Dokumentgroep 1, Dokumentgroep 2" of "Verkoopspersoon").

3.Kies die volgende:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Volgorde - Kies "Krediteurkode" of "Beskrywing".

c)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Aankope per periode - Krediteurgroep 1" verslag, is soos volg:

Bladsy 1 - (Eerste verslaggroep)

Elke verslaggroep sal op 'n nuwe bladsy gedruk word.

Bladsy 2 - (Tweede verslaggroep)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites