Debiteure - Uitstaande - Datum verskuldig (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Indien 'n debiteur (kliënt / klant) se rekening as 'n "Oopitem rekening" op die Rekeningkundige inligting-duimgids (Debiteure op die Aksie-duimgids) gestel is, sal slegs die uitstaande transaksies en transaksies met uitstaande bedrae vertoon. Enige krediet bedrae wat nie aan debiet transaksies gekoppel is nie, moet in die Oopitem koppel (Aksie-duimgids) geprosesseer word.


Om die Debiteure - Datum verskuldig verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Debiteure → Uitstaande. Die Debiteure - Rekeningstate verslagopsies sal vertoon word.

2.Kies "Datum verskuldig".

3.Kies die volgende opsies:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Vanaf rekening ...Tot rekening  - Kies die rekening(e).

c)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

d)Vertoon kontakbesonderhede - Indien hierdie opsie nie gekies is nie, sal slegs die transaksies vertoon word. Om die kontakbesonderhede van elke debiteur (kliënt / klant) se rekening te druk, merk hierdie opsie.

e)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

f)Kostesentrum 1 / 2 - Indien u kostesentrums geaktiveer het, kan u 'n kostesentrum kies.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Debiteure - Datum verskuldig" verslag, is soos volg:'n Voorbeeld van die "Debiteure - Datum verskuldig", met "Vertoon kontakbesonderhede" verslag, is soos volg:

Kontak : Die naam van die kontakpersoon sal slegs vertoon word, indien die kontak in die Kontakpersoon-veld van die debiteur se rekening gekoppel (gekies) is.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator