Debiteure - Transaksielys verslae - Oopitem (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Debiteur transaksielys - Oopitem - Dié verslag lys slegs die transaksies wat in joernale en dokumente na die grootboek opgedateer (geposteer) is, wat uitstaande is of uitstaande bedrae het. Indien 'n debiteur (kliënt / klant) se rekening, as 'n oopitem rekening gestel is, (Aksie Debiteure - Rekeningkundige inligting-duimgids), sal slegs die transaksies gelys word, wat uitstaande is of gedeeltelik uitstaande bedrae het. Enige krediet bedrae wat nie aan debiet transaksies gekoppel is nie, kan in die Oopitem koppel (Aksie-duimgids) geprosesseer word.

Dié transaksielys verslag sluit nie openingsbalanse in nie.  

Om Transaksielys verslae vir debiteure te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Debiteure → Transaksies. Die "Transaksies" verslag is die verstek opsie.

2.Kies "Transaksies - Oopitem"

3.Kies die volgende opsies:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Vanaf rekening ...Tot rekening  - Kies die rekening(e).

c)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

d)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

e)Kostesentrum 1 / 2 - Indien u kostesentrums geaktiveer het, kan u 'n kostesentrum kies.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Debiteurtransaksies - Oopitem" verslag, is soos volg:

Indien Krediet transaksies of betalings wat aan 'n faktuur of debiet transaksie gekoppel is van dieselfde waarde is, sal die transaksie nie op die oopitem verslag vertoon word nie, byvoorbeeld, FA000001.  

In die voorbeeld is 2 000,00 van die debiteur op 2018/03/16 ontvang. Die betaling, is soos volg aan debiet transaksies gekoppel:

FA000001 - 2018/03/07 - 1140.00 is ten volle opbetaald (gekoppel aan die betaling van 2 000,00) - FA000001 sal dus nie op die Oopitem verslag vertoon word nie.

Die oorblywende balans van 860,00 is aan faktuur FA000003 gekoppel, as gedeeltelike betaling. Die uitstaande bedrag van 280,00 sal as uitstaande vir FA000003 op die Oopitem verslag vertoon word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?