Druk lyste van die begroting

Parent Previous Next

Nadat die begroting ingesleutel is, kan u lyste van die begroting druk.

Om 'n lys van die begroting te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Grootboekontleder 1 of Grootboekontleder 2.

2.Kies die volgende opsies:

a)Per Periode - Kies die periode (d.i. “Maand” 2018/03/01 tot 2018/03/31) om die begroting vir 'n spesifieke maand, d.i. “Maart 2018” te vertoon.

Kies die periode “Jaar” (d.i. “2018/03/01” tot “2019/02/28”) om die begroting vir 'n spesifieke jaar, te vertoon.

U kan ook kies om die begroting vir 2 maande, drie maande, 4 maande of 6 maande te lys.

b)Groepe - Kies “Verslaggroep 1”.

U kan ook “Verslaggroep 2” kies om die begroting volgens Rekeninggroep 2 te lys.

U kan ook die “Geen” opsie kies. Dit sal die rekeninge volgens rekeningkode lys

c)Verslagtipe - Kies die Proefbalans, Inkomstestaat, Balansstaat of die Standaard Kolombalanse verslagtipe. Vir die doeleindes van dié voorbeeld, is die Proefbalans gekies.

d)Ignoreer nulbalanse - Merk dié opsie om slegs die rekeninge waarvoor begrotings ingesleutel is, te lys.

e)Besigtig Debiteure / Krediteure - Laat blanko.

f)Sluit openingsbalanse in - Laat blanko.

g)Slegs openingsbalanse in - Laat blanko.

h)Begroting - Kies (merk) dié opsie.

3.Kliek Verslag. Dit sal die Begroting in die Grootboekontleder se skerm vertoon.

4.Kliek op die Druk knoppie om 'n lys van die begroting te druk.  

'n Voorbeeld van die “Proefbalans” vir die begroting, is soos volg:

Indien u enige van die begrotingsyfers wil wysig, gaan na die Aksie-duimgids en kies Rekeninge. Kies dan die betrokke rekening en wysig die begrotingsyfers.

Kostesentrums – Kostesentrum 1 en / of Kostesentrum 2 kan slegs gekies word, indien dit (Opstel → Groepe) geskep is.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework