Begrotings

Previous Next

Die begroting funksionaliteit word gebruik om begrotingsyfers in die Stel Boeke in te sleutel of te wysig. Begrotingsyfers word met die werklike syfers vergelyk.

Begrotings is ‘n riglyn van wat u wil bereik. Begrotingsyfers kan buigbaar wees om seisoenale tendense in u besigheid te reflekteer. Indien u die maandelikse syfers wysig om by u besigheid se omstandighede aan te pas, sal TurboCASH kumulatiewe jaarlikse totale vir u byhou.

Begrotings kan vir alle rekeninge ingesleutel en bygewerk word, behalwe vir die volgende rekeninge:

1.Hoofrekeninge – Begrotings moet vir elke sub-rekening ingesleutel word. Die totaal van alle sub-rekeninge sal outomaties teen dié hoofrekeninge gesommeer word.

2.Debiteurekontrolerekening – U kan egter die kredietlimiete vir elke individuele debiteur (kliënt / klant) se rekening op die Rekeningkundige inligting-duimgids (Aksie → Debiteure) insleutel en wysig, indien nodig.

3.Krediteurekontrolerekening – U kan egter die kredietlimiete vir elke individuele krediteur (verskaffer) se rekening op die Rekeningkundige inligting-duimgids (Aksie → Krediteure) insleutel en wysig, indien nodig.

Begroting kan ook vir die volgende funksionaliteite (ekstra kolomme sal op die Begroting-duimgids (Aksie → Rekeninge) gevoeg word) ingesleutel en gewysig word:

Kostesentrums – Kostesentrum 1 en / of Kostesentrum 2 indien dit (Opstel → Groepe) geskep is.

Projekte – Projekte indien dit (Opstel → Groepe - Status) geskep is.

Begrotings word ook op die volgende skerms en verslae vertoon:

Grootboekontleder

T-Rekeninge

Begroting versus werklike (3 periodes) (Verslae-duimgids Verslae → Grootboek → Begroting)The following new features have been added:

1.Budgets may be entered for any of the periods or financial years.

2.Budgets may be entered for a specific date - e.g. Expected once off purchases or a specific big sale, etc.

3.Budgets may be entered for Cost centres (Cost centre 1 and / or Cost centre 2), if activated.

4.Budgets may be entered for Projects, if activated.


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Benefits of a Help Authoring Tool