Sleutel Betotingsyfers in

Begrotings ››
Parent Previous Next


Om begrotingsyfers in te sleutel:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Rekeninge.

2.Kies die eerste rekening, d.i. “Verkope” en sleutel die begrotingsyfer d.i. 120,000 in die  “Totale bedag” veld in en kliek die Stel begrotingsperiode knoppie. 'n Bevestigingsboodskap “Delete old budget for year 2018?” (of enige jaartal wat in die “Jaar” veld ingesleutel is)  sal vertoon word.

3.Kliek Ja om die begrotingsyfers te skrap en met die nuwe waardes vir die jaar te vervang.

Die “-“ (minus teken) dui ‘n krediet aan. Vir ‘n debiet bedrag, moet slegs die bedrag sonder die “-“ (minus teken) ingesleutel word. Die bedrag sal in 12 maande verdeel word.

Elke maand kan oorgeskryf word ten einde u begroting maand vir maand aanpasbaar te maak. Die stelsel sal ‘n kumulatiewe totaal vir u byhou, sodat wanneer u die maandelikse bedrae insleutel om u begroting aanpasbaar te maak, u die totaal op u jaarlikse bedrag kan sien.

Begroting kan ook vir Balansstaatrekeninge (Kapitaal, Laste en Bates) ingesleutel word, wat as riglyn kan dien om die balanse op dié rekeninge te bestuur.

4.Kliek Stoor

5.Kies die die volgende rekening en sleutel die begrotingsyfers in.

6.Gaan nou op u eie voort totdat u al die begrotingsyfers ingevoer het.

7.Sodra u al u begrotingsyfers ingevoer het, kliek op Maak toe.

Indien u nie op die Stoor knoppie kliek nie, kan enige begrotingsyfers wat ingesleutel en / of gewysig is, verlore wees (nie gestoor nie).

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool