Kalender - Fakture vir ure

Parent Previous Next

U kan afsprake of dienste (byvoorbeeld arbeid, konsultasie fooie, ens.), waarvoor u 'n bedrag per uur vra, vir debiteure (kliënte / klante) skeduleer.  

Dié Ure kategorie vir afsprake, kombineer die elektroniese dagboek met die kwotasies en fakture funksies in TurboCASH5.  

U kan ook 'n aanmaning stel (d.i. minute, tot 8 ure, tot 6 dae en 1 week) om u te herinner wanneer u die afspraak moet nakom en die fakture moet prosesseer. Die aanmaning skerm vir die afspraak sal outomaties vertoon word om u betyds aan u afsprake herinner en om die fakture te genereer.

Eerstens, wanneer u die afsprake maak, sal daar 'n kwotasie gegenereer word. Sodra u die afspraak nagekom het en die dienste gelewer is, kan u die kwotasie na 'n faktuur omskep. U kan dan die faktuur wysig, indien nodig, dit druk en aan u debiteure (kliënte / klante) stuur.

Byvoorbeeld, indien dié ure afspraak met 'n debiteur (kliënt / klant) vir 3 ure geskeduleer was, kan u die faktuur na 2 ure wysig indien dit slegs 2 ure geneem het om die diens te voltooi..  


Om kwotasies vir ure te skeduleer:

1.Kies 'n datum en regs-kliek op 'n tyd gleuf. Op die konteks-kieslys, kies die “Voeg afspraak by...” opsie. Die “Ongetiteld – Afspraak” skerm sal vertoon word.

2.Kies die “Ure” kategorie. 'n “Ure” veld sal op die “Ongetiteld – Afspraak” skerm vertoon word.

3.Kies die volgende opsies:

a)Onderwerp - Laat blanko. Die debiteurkode, naam, asook die naam van die verkoopspersoon sal outomaties in dié veld vertoon word, wanneer u die debiteue en verkoopspersoon kies word.

b)Kategorie - Kies “Ure”.

c)Ure - Kliek en kies 'n debiteurrekening.

d)Verkoopspersoon - Kies die verkoopspersoon of gebruiker wat die afspraak moet nakom.

e)Location”: Kies die pos- of afleweringsadres.

f)Processno.”: Laat blanko.

4.Skeduleer die tyd, waar van toepassing:

a)Hele dag afspraak - Indien die afspraak die heel dag sal duur, kan u dié opsie kies.

b)Begintyd - Die datum en tyd van die tyd gleuf wat u gekies het, sal outomaties vertoon word.

c)Eindtyd - Die datum en tyd van die tyd gleuf wat u gekies het, sal outomaties vertoon word. Indien dit nie korrek is nie, kan u dit wysig.

d)Afspraak herhaling - Laat op “Geen”. Indien u enige ander opsie kies, sal 'n foutboodskap vertoon word dat ure nie nie herhaal kan word nie.

e)Aanmaning - U kan die “Minute, Ure” of “Dae” stel om u vroegtydig te herinner om die afspraak na te kom.

f)Notas - U kan egter enige notas of addisionele inligting hier (onder die Aanmaning gedeelte van dié skerm) insleutel.

5.Kliek OK om dié afspraak te stoor en tot die kalender te voeg. U kan dan dié afspraak redigeer, indien nodig.

Prosesseer fakture vir ure

Nadat die Ure afspraak kategorie geskeduleer is, kan u kwotasies vir die afsprake met u debiteure (kliënte / klante) skep.

Om kwotasies vir die ure afsprake te skep:

1.Sodra u gereed is om dié kwotasie te skep, kliek op die Skep fakture vir ure knoppie.

2.Die “Ure tussen datums” skerm word vertoon:  

3.Kies die datums in die “Vanaf datum” en “Tot datum” velde.

4.Kies die Voorraaditem.

5.Kliek Goed om die kwotasies te genereer. Sodra dié proses voltooi is, sal 'n bevestigings-boodskap “Kwotasie(s) gegenereer!” vertoon word.

6.Kliek Goed op die boodskap skerm.

Redigeer die kwotasies vir ure

Nadat die kwotasies geskep is kan u dit redigeer, indien nodig.

Om 'n kwotasie wat vanaf skep fakture vir ure in die kalender geskep is, te redigeer:

1.Druk F6, of op die Aksie-duimgids, dubbel-kliek op Dokumente. Kies “Kwotasie”, indien nie reeds vertoon word nie.

U kan ook op die Aksie-duimgids kliek en Dokumente → Faktuur kies.

2.Kies die kwotasie vir die debiteurrekening wat vir Ure gegenereer is.  

3.Kliek op die Redigeer knoppie.

4.Redigeer die kwotasie, indien nodig.

5.U kan Opmerkings tot die kwotasie voeg, indien nodig.

6.U kan die kwotasie druk en aan die debiteur (kliënt / klant) stuur.


Omskep die kwotasies vir ure na 'n faktuur

Nadat die afspraak nagekom is (afgehandel is), moet die kwotasie bevestig en na 'n faktuur omskep word.

Om 'n kwotasie te bevestig en na 'n faktuur te omskep:

U kan ook kwotasies op die Aksie → Invoer → Bevestig opsie bevestig en na 'n fakture omskep.

1.Druk F6, of op die Aksie-duimgids, dubbel-kliek op Dokumente. Kies “Kwotasie”, indien nie reeds vertoon word nie.

U kan ook op die Aksie-duimgids kliek en Dokumente → Kwotasie kies.

2.Kies die Kwotasie, en regs-kliek.

3.Op die konteks-kieslys, kies die “Bevestig kwotasies en bestellings” opsie. 'n Bevestigings-boodskap “Wil u voortgaan?” sal vertoon word.

4.Kliek Ja. 'n Volgende bevestigings-boodskap “Wil u graag dié kwotasie skrap?” sal vertoon word.

5.Kliek Nee om nie dié kwotasie te skrap nie.

Indien u op Nee kliek, sal dié kwotasie steeds beskikbaar wees. U kan dan die kwotasie redigeer, kopieer, dié rekening verander, ens alvorens u dié kwotasie na 'n faktuur omskep.

Indien u op Ja kliek, sal die kwotasie permanent van u stelsel verwyder word.

U kan ook kwotasies in die Redigeer → Skrap → Dokument (Aksie-duimgids) skrap.

6.Kliek op Ja. 'n Inligtings-boodskap, byvoorbeeld, “Dokument(e) geskep FA000010 D100003 Mnr. Roger Smith” sal vertoon word.

7.Kliek Goed. U kan die faktuur redigeer, indien nodig.


Redigeer faktuur vir ure wat vanaf bevestigde kwotasies omskep is

Om 'n faktuur wat vanaf 'n kwotasie omskep is, te redigeer:

1.Druk F6, of op die Aksie-duimgids, dubbel-kliek op Dokumente. Kies “Faktuur”, indien nie reeds vertoon word nie.

U kan ook op die Aksie-duimgids kliek en Dokumente → Faktuur kies.

2.Kies die faktuur vir die debiteurrekening en kliek op die Redigeer knoppie. Die faktuur was outomaties geskep toe die kwotasie bevestig en na 'n faktuur omskep is.

Die kwotasie-nommer, wat bevestig en na dié faktuur omskep is, sal in die laaste (d.i. die derde) boodskap veld vertoon word.

3.Sleutel in en / of kies die volgende opsies:

a)U verwysing - Indien u die verwysingsnommer nie op die kwotasie ingesleutel het nie,kan u dit nou insleutel, indien beskikbaar.

b)Verkoopspersoon - Maak seker dat die korrekte verkoopspersoon, wat die diens gelewer het, vertoon word.

c)Datum - Dié stelsel-datum behoort vertoon te word. Indien nie korrek nie, kan u die korrekte datum kies.

4.Al die besonderhede van die oorspronklike kwotasie sal op dié faktuur vertoon word. Maak seker dat alle besonderhede korrek is. U kan dit wysig, indien nodig.

5.Kliek Goed. 'n Bevestigings-boodskap “Wil u dié faktuur nou druk?” sal vertoon word.

6.Indien u dié faktuur wil druk, kliek Ja.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor