Verkope - Fakture - Grafiek (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die volgende twee (2) grafieke kan gekies word, om u fakture vir 'n spesifieke periode te ontleed en te analiseer:

Grafiek - Fakture per week - Hoeveelhede - Vertoon die aantal of hoeveelhede op u fakture per week in 'n staafgrafiek.

Grafiek - Fakture per week - Omset - Vertoon die die totale bedrag (BTW-uitgesluit) op u fakture per week in 'n staafgrafiek.

Hierdie grafiek sluit slegs geposteerde fakture in. Ongeposteerde fakture is NIE in die grafiek ingesluit nie.

Om 'n Grafiek vir u verkope (fakture) te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Verkope → Fakture → Grafiek.

2.Die "Grafiek - Verkope per week - Hoeveelhede" is die verstek verslag. U kan ook die  "Grafiek - Verkope per week - Omset" kies.

3.Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

4.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Grafiek - Fakture per week - Hoeveelhede", is soos volg:

Die besonderhede, is soos volg:

1.Vertikale as - Die totale hoeveelhede van items op fakture per week.  

2.Horisontale as - Die nommer van die week in die aantal weke in die kalender jaar (1 tot 52).

3.Totale - Fakture - Die totale aantal eenhede van die fakture vir die geselekteerde periode.

'n Voorbeeld van die "Grafiek - Fakture per week - Omset", is soos volg:

Die besonderhede, is soos volg:

1.Vertikale as - Die totale bedrag van die fakture per week.  

2.Horisontale as - Die nommer van die week in die aantal weke in die kalender jaar (1 tot 52).

3.Totale - Fakture - Die totale bedrag van die fakture vir die geselekteerde periode.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation