Finansiële kategorieë

Parent Previous Next

Sodra Rekeninggroepe 1 en / of 2 is bygevoeg is, moet u dié groepe aan een van die finansiële kategorieë (d.i. Bates, Laste, Kapitaal, Inkomste of Uitgawes) koppel.

Dit is belangrik om dié groepe aan dié korrekte finansiële kategorieë te koppel. Dit moet op die Rekeningkundige vergelyking gebaseer wees.

Die volgende twee (2) opsies is beskikbaar om die groepe aan finansiële kategorieë te koppel:

1.Aksie → Rekeninge.

2.Opstel → Setup → Finansiële kategorieë.

Rekeninggroepe - Verslaggroep 1 en 2 – U kan ook die Skuif op, Skuif af opsies gebruik om die volgorde waarin die rekeninggroepe op skerms en verslae vertoon moet word, te struktureer.

U kan ook groepe vir Rekeninggroep 1 en / of Rekeninggroep 2 in die Opstel → Groepe) opsie skep, redigeer of skrap.

In dié voorbeeld, is rekeninggroepe 1 en 2 in verskillende volgordes gestel:

Rekeninggroep 1

Rekeninggroep 2

U kan dan grootboekverslae (d.i. Proefbalans, Inkomstestaat, Balansstaat, Rekeninglys, ens.), in verskillende volgordes (d.i. Rekeninggroep 1 of Rekeninggroep 2) lys en druk.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator