Fout - Stoor as - Stel Boeke blanko naam

Parent Previous Next

1.Indien u nie 'n naam vir die Stel Boeke ingesleutel het nie, sal 'n foutboodskap "Stel Boeke se naam kan nie blanko wees nie!" vertoon word.

2.Kliek op die Goed knoppie en sleutel 'n naam vir die Stel Boeke in.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Web Help sites