Skrap joernaal

Parent Previous Next

Skrap alle transaksies wat in die ongeposteerde joernaal ingesleutel is.

Indien u per abuis alle transaksies in 'n joernaal geskrap het, moet u al die transaksie(s) weer insleutel.

Om alle transaksies in 'n joernaal te skrap:

1.Kliek op die F9: Prosesseer ikoon.

2.Op die "Prosesseer joernaal" skerm, kies die Skrap joernaal opsie en kliek Goed.  

'n Waarskuwings-boodskap "Is u seker dat u dié joernaal wil skrap?" sal vertoon word.

3.Kliek op Ja om die alle transaksiess in die joernaal te skrap.

If you have selected the incorrect batch (journal), click on the No button to cancel this operation.

4.kliek op die Toemaak knoppie op die titel-balk; of druk die Esc sleutel.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?