Opstel dokumente - Stel dokumentnommers

Parent Previous Next

Elke dokument (brondokument) bevat besonderhede van wat aangekoop of verkoop is, hoeveel items aangekoop en verkoop is, ens.  Die dokumente moet genommer word. Die dokumente se nommers, tesame met die detail en transaksies, bied struktuur aan die data.

Die nommers wat u hier stel, sal as verwysings in verslae vertoon word. Die nommers wat hier gestel word maak dit maklik om die tipe dokument (en ook die transaksies se aard) te verstaan.

Die dokumente se nommers moet gestel word, alvorens u begin om dokumente en transaksies te prosesseer. Die Stelle Boeke wat u gebruik om u eie Stel Boeke te skep, is soos volg vooropgestel:

AFRIKAANS

ENGELS


Fakture

FA000001

Invoices

IN000001

Kredietnotas

KN000001

Credit notes

CR00001

Kwotasies

KW000001

Quotes

QU00001

Aankope

AK000001

Purchases

PU00001

Verskafferretoere

VR000001

Supplier returns

SR00001

Bestellings

BS000001

Orders

OR00001

U kan die nommers volgens u eie behoeftes of stelsel wysig. TurboCASH sal nommers vir elke dokument volgens die nommers wat hier gestel is, genereer.

Om nommers vir dokumente te stel:

1.Op die Opstel-duimgids, kies Opstel dokumente.  

2.Kies die (Fakture, Kredietnotas, Aankope, Verskafferretoere, Bestellings en Kwotasies). Sleutel u eie nommer in. 'n Bevestigings-boodskap "Is u seker dat u die volgende dokumentnommer wil verander?Faktuurnommer", sal vertoon word.

3.Indien u seker is, kliek Ja.

4.Herhaal die proses vir alle tipes dokumente.

5.Sodra u klaar is, kliek Goed.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy