Debiteure - Ouderdomsontleding (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die debiteure ouderdomsontleding verslae kan u op 'n gereëlde basis in gespesifiseerde periodes byvoorbeeld, 30, 60, 90 dae, ens.  evalueer en ontleed. U kan die debiteure (kliënte / klante) se rekeninge op 'n gereëlde basis ontleed. Dit sal u in staat stel om te sien watter debiteure (kliënte / klante) se rekeninge betyds betaal is of agterstallig is. U kan op die debiteure (kliënte / klante) se rekeninge wat agterstallig is fokus en debiteure (kliënte / klante) aanmaan om hul agterstallige rekeninge te betaal.


Die ouderdomsontleding verslae sal die balanse en transaksies vir gespesifiseerde periodes of tydperke verdeel waarvolgens die balanse en transaksies ontleed kan word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator