Krediiteure - Grafieke (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Vertoon die totale van aankope en krediettransaksies, verskafferretoere en debiettransaksies per week in 'n staafgrafiek. Dit vertoon ook die totale van dié transaksies asook die uitstaande bedrag vir die geselekteerde periodes.


Om 'n grafiek - Krediteure per week te druk

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Krediteure → Grafiek:

2.Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die gedrukte "Grafiek - Krediteure per week", is soos volg:

Die totale behoort met die Krediteure kontrolerekening se totale ooreen te stem, indien die periodes dieselfde is, en die openingsbalanse nie ingesluit is nie.

Die besonderhede is soos volg:

1.Vertikale as -

a)Negatiewe bedrae - Aankoopdokumente en krediettransaksies in joernale per week.    

b)Positiewe bedrae - Verskafferretoere, betalings en ander debiettransaksies in joernale per week.

2.Horisontale as - Die aantal weke in die kalender jaar (1 tot 52).

3.Totale

a)Aankope/Krediettransaksies - Die totale waarde van Aankope en krediettransaksies in joernale vir die geselekteerde periode.

b)Betalings/Verskafferretoere/Debiettransaksies - Die totale waarde van Verskafferretoere dokumente, betalings ontvang en debiettransaksies vir die geselekteerde periode.

c)Uitstaande - Die bedrag uitstaande is die verskil tussen die krediet en debiettransaksies. In die geval van Krediteure, behoort dit 'n krediet bedrag te wees.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment