Kalender - Skep / Redigeer afsprake

Parent Previous Next

U kan enige van die volgende kategorieë afsprake skeduleer:

1.Afspraak - Skeduleer algemene afsprake (byvoorbeeld besoeke aan dokter, tandarts, ens.).

2.Wederkerende fakture - Skeduleer wederkerende fakture. U kan dan die wederkerende fakture  vir u debiteure (kliënte / klante) skeduleer om fakture te genereer op spesifieke dae of periodes. Wederkerende fakture kan vir 'n spesifieke debiteur of 'n debiteurgroep geskeduleer word.  

3.Debiteurafspraak - Skeduleer tot ses (6) kategorieë van afsprake vir u debiteure (kliënte / klante).

4.Krediteurafspraak - Skeduleer afsprake vir u krediteure (verskaffers).

5.Ure - Skeduleer afsprake vir u debiteure (kliënte / klante). U kan vir die tye fakture genereer vir elk van u debiteure (kliënte / klante).


Om 'n afspraak te skeduleer:

1.Kies 'n gepaste tydgleuf op die dag-aansig van die kalender. Regs-kliek op die geselekteerde tydgleuf.

2.Op die konteks-kieslys, kies die "Voeg-afspraak by..." opsie.

3.Die "Ongetiteld - Afspraak" skerm sal vertoon word:

4.Sleutel die Onderwerp vir die afspraak in.

5.Kies die kategorie vir die tipe afspraak (d.i. Afspraak, Wederkerende fakture, Debiteurafspraak (6 kategorieë) of Krediteurafspraak).

6.Kies die begin- en eindtyd vir die afspraak.  

Indien u die "Heel dag afspraak" opsie kies, kan u nie die begin- en eindtyd kies nie.

7.Kies die "Afspraak herhaling" indien die afspraak moet herhaal. Die opsies is ("Geen" (verstek), "Daagliks, Weekliks, Maandeliks per dag, Maandeliks per datum, Jaarliks per dag, Jaarliks per datum" of "Pasmaak").

Indien "Pasmaak" gekies word, kan u die aantal dae vir die interval spesifiseer.

Indien die "Afspraak herhaling" tot 'n ander waarde as "Geen" gestel word, sal die afspraak tot en met 'n jaar geskeduleer word.

8.Kies die "Aanmaning" opsie, indien u aan die afspraak herinner wil word.  

Dit sal u volgens u keuses betyds herinner wanneer die afspraak of taak aandag nodig het.

9.Sleutel enige ander notas vir die afspraak in. Dit sal vertoon word in die Aanmaning vertoon word.  

Dié addisionele notas of inligting sal ook op die Afspraak-duimgidse van Debiteure en Krediteure se rekeninge vertoon word.

10.Kliek OK om die afspraak te stoor.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents