Joernaaltipe - Kontekskieslys

Parent Previous Next

Die konteks-kieslys

Indien u met die muis op enige plek in die joernaal kies skerm regs-kliek, sal daar dertien (13) opsies gelys word:

1.Druk – Druk dieselfde as lys van die ongeposteerde transaksies as die F8:Lys ikoon in joernale.

2.Redigeer -  Inisieer die geselekteerde joernaalinvoer skerm.

3.Balanseer joernaal – Genereer balanserende transaksies (dieselfde as die F5:Balanseer ikoon in joernale).

4.Posteer joernaal – Posteer of dateer die transaksies na die grootboek op. (dieselfde as die F6:Posteer ikoon in joernale).

5.Skrap joernaal – Skrap alle transaksies wat in die ongeposteerde joernaal ingesleutel is.

6.Wysig joernaalnaam (alias) – Sleutel 'n unieke naam vir die geselekteerde joernaal in. Dit kan ook bo in die joernaalinvoer voer skerm ingesleutel word.

7.Gedelimiteerde lêer invoer - U kan transaksies in 'n lêer  in 'n joernaal invoer. 'n Geldige lêer moet op u stelsel bestaan en wat in die die “Gedelimiteerde lêer uitvoer” opsie in die F9:Prosesseer geskep is.

8.Gedelimiteerde lêer uitvoer - U kan transaksies in ongeposteerde joernaal na 'n gedelimiteerde lêer uitvoer. 'n Geldige lêer moet op u stelsel bestaan en wat in die die “Gedelimiteerde lêer invoer” opsie in die F9:Prosesseer geskep is.

9.Omswaai van joernaal (D<-->K) – Dit sal die bedrae wat foutief in die debietkolom in plaas van die kredietkolom ingesleutel is (en andersom ingesleutel is), omswaai.

10.Invoer van geposteerde joernale - U kan enige transaksies in geposteerde joernale invoer. Alvorens u dit kan doen, moet daar reeds, geldige lêer wat die spesifieke transaksies bevat, op u stelsel bestaan. U kan 'n geldige lêer vir die geposteerde joernale in die Opstel → Uitvoer (Geposteerde joernale) opsie, skep.

11.Skrap balans – Dit sal die balanserende transaksies outomaties kanselleer deur die balanserende transaksies te skrap.

12.Proefbalans – Druk 'n Proefbalans, Inkomstestaat van die ongeposteerde of geposteerde transaksies.

13.Sorteer volgens datum – Dit sal die transaksies volgens datums sorteer. Dit word nie aanbeveel nie, aangesien dit nie die reëlnommers waarin die transaksies ingesleutel is, sal verander.  U kan die gevorderde filters in die joernaalinvoer skerms gebruik om transaksies volgens datums en ook volgens die reëlnommers te sorteer.

If any invoices and credit notes have been updated to the ledger, these transactions will be included in the batch type report for the sales journal (or other batch (journal)) selected in Setup → Documents setup.

If any Purchase documents and Supplier return documents have been updated to the ledger, these transactions will be included in the batch type report for the Purchase journal (or other batch (journal)) selected in Setup → Documents setup.

Should your business be a retail entity which is trading in stock items, and you create documents for stock and /or service items, from your stock item code file, you should not enter the transactions for stock items in the Sales journal or the Purchase journal. The same applies for Credit notes in the Sales returns, Debtor allowances journal, etc. or for Supplier return documents in the Purchase returns, Creditor allowances journal, etc. The following source documents for stock item transactions must be entered in Action → Documents:

Invoices

Credit notes

Purchases documents

Supplier return documents

These documents may be printed and handed to your debtors (customers / clients) and creditors (suppliers). These documents, will once it is posted (updated) to the ledger, create the transactions in the sales and purchase journals for you.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator