Joernaaltipe - Kies joernaal

Joernale ››
Parent Previous Next

Die vernaamste joernale wat gebruik word, is soos volg:

1.Verkoopsjoernaal - Hierdie joernaal of boek word gebruik om u verkope vir 'n spesifieke periode vas te lê. U sal die faktuurnommer as verwysing, datum van die faktuur, faktuur besonderhede, die debiteur (aan wie u verkoop het), uitset BTW (indien u vir BTW geregistreer is) en die bedrag wat u die kliënt gevra het - BTW inklusief of eksklusief, afhangende van u vereistes, invoer.

2.Aankoopjoernaal - Hierdie joernaal word gebruik om al die aankope wat in die bedryf van u besigheid gemaak het, vas te lê. Besonderhede wat vasgelê word, is onder andere, die faktuurnommer (as verwysing), die datum van aankope, aankoop besonderhede, van wie aangekoop, inset BTW (indien u vir BTW geregistreer en van toepassing is) en die bedrag wat u betaal het - BTW inklusief of eksklusief afhangende van u behoeftes.

3.Kasboek - Die Kasboek bestaan uit 'n Ontvangste- en 'n Betalingsjoernaal. Die Ontvangste- en Betalingsjoernaal moet met bankstate gerekonsilieer word.

a)Ontvangstejoernaal - Hierdie boek is aan die Ontvangstejoernaal in die Kasboek gekoppel. Alle deposito’s, word met die datum van die deposito, die beskrywing van die ontvangste, en die bedrag in die boek vasgelê. Wanneer 'n debiteur 'n betaling maak, sal die Bankrekening gedebiteer en die Debiteur se rekening gekrediteer word, nadat die bedrag reeds vroeër in die Verkoopsjoernaal teen die betrokke debiteur se rekening gedebiteer was.

b)Betalingsjoernaal - Hierdie boek is aan die Betalingsjoernaal in die Kasboek gekoppel. Alle betalings wat gemaak is, word met die datum, besonderhede en die bedrag in dié boek vasgelê. Betalings sal die Krediteur (Verskaffer) of die uitgawe, na gelang van die geval, debiteer en die Bankrekening krediteer.

4.Algemene joernaal - Hierdie joernaal word gebruik om alle ander algemene transaksies wat nie by die bogenoemde ingedeel kan word nie, te boek te stel. Voorbeelde van die tipes transaksies wat in algemene joernale ingevoer word, is om foute reg te stel (bv. indien u die verkeerde rekening gekrediteer het), en om u openingsbalanse aan te neem, loonrol, waardevermindering, ens.


Alle tipes joernale wat in Opstel → Joernaaltipes geskep is sal beskikbaar wees om transaksies in joernale te prosesseer.

Om 'n joernaal te kies:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Joernale.

2.Kies die joernaal op die lys.

3.Kliek Maak oop.

Bankrekeninge word in die blou fontkleur vertoon.

Twee (2) joernale word elk aan 'n bankrekening gekoppel.Sodra 'n kontrarekening vir 'n joernaal opgestel is, sal die rekeningkode en naam in die Kontrarek, kolom vertoon word. ,

Indien daar geen kontrarekening vir 'n joernaal gestel is nie, sal die kolom blanko wees.

Indien daar enige transaksies in die joernaal ingesleutel is sal die totale van die ongeposteerde transaksies vertoon word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: iPhone web sites made easy