Bankrekonsiliasie verslag

Parent Previous Next

Die bankrekonsiliasie verslag lys alle uitstaande transaksies (betalings en ontvangstes) wat uitstaande is. Enige verskille of ontbrekende transaksies op die bankrekonsiliasie verslag, moet reggestel word.  

Om 'n bankrekonsiliasie verslag te genereer:

1.Op die “Rekonsilieer bankrekening” skerm, kliek Verslag.

Al die data van die bankrekening, datums, bankbalans, ens., behoort steeds dieselfde te wees as voordat u die “Rekonsilieer bankrekening” skerm verlaat het.

2.Kliek op Rekonsilieer of Maak oop. Die volgende skerm sal vertoon word:  

U kan kies om dié verslag direk in die PDF (“Portable Document Format”) te druk.

3.Kliek Goed.

Die bankrekonsiliasie verslag behoort soos volg te vertoon:

TurboCASH sal enige ongerekonsilieerde betalings aftrek van die bankbalans en enige ongerekonsilieerde ontvangstes by die bankbalans tel. Dit sal die die gerekonsilieerde balans vertoon en moet met die bankstaat se sluitingsbalans ooreenstem. Die verskil moet “0,00” vertoon.        

Indien daar ‘n verskil in die gerekonsilieerde balans en die balans volgens TurboCASH is, het u moontlik ‘n fout in u Betalings- of Ontvangstejoernaal. U sal nou die fout moet soek en dit regstel.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad