Grootboekontleder - Huidige jaar vs vorige jaar

Parent Previous Next

Hierdie verslag sal die vergelykende syfers van die huidige jaar teenoor die ooreenstemmende tydperk in die vorige jaar vertoon. U kan ooreenstemmende tydperke se vergelykende syfers en verskille sien deur n spesifieke maand, 3 maande, 6 maande of selfs 'n jaar te kies.


Huidige jaar vs vorige jaar verslag

Dié verslag sal die volgende vertoon:

1.Proefbalans – Die werklike totale in die proefbalans – totale van geposteerde transaksies in joernale, verkoopsdokumente (d.i. fakture, punt van verkope fakture en kredietnotas) asook aankoopdokumente (d.i. aankope en verskafferretoere) in die vorige jaar sowel as die huidige jaar.

2.Verskil – Die verskil in bedrag van die huidige jaar en vorige jaar proefbalans totale.

3.Persentasie – Die verskil as 'n persentasie uitgedruk.

Om 'n Huidige jaar vs vorige jaar verslag te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Grootboekontleder 1 of Grootboekontleder 2.

2.Verslagtipe - Kies die “Huidige jaar vs vorige jaar” verslagtipe.

3.Per Periode - Kies die periode om die vergelykende syfers teenoor die vorige jaar te vertoon.

4.Ignoreer nulbalanse - Merk dié opsie om slegs die rekeninge waarvoor daar balanse bestaan, te lys.

5.Sluit openingsbalanse in - Om openingsbalanse te vertoon, kan u die opsie kies.

6.Slegs openingsbalanse in - Om slegs die openingsbalanse te vertoon, kan u die opsie kies

7.Kliek Verslag. Dit sal die verslag in die Grootboekontleder se skerm vertoon.

8.Kliek op die Uitvoer knoppie om 'n lys van die transaksie (balanse) totale in hierdie jaar en die vorige jaar na 'n “Export.txt” tekslêer uit te voer.  

Skep 'n Uitvoerlêer vir die Huidige jaar vs vorige jaar verslag

Indien u op die Druk knoppie kliek, sal , foutboodskap “Type conversion error 'Val':Expression TrpExpression46” vertoon word indien u die “Begroting vs werklike” en “Huidige jaar vs vorige jaar” verslae gedruk word. Die foutboodskap word slegs vertoon indien transaksies in joernale en dokumente na die grootboek geposteer (opgedateer) is.

Indien u op die Uitvoer knoppie kliek, sal 'n “Export.txt” lêer outomaties geskep word wat u in die “Stoor as” (“Save as”) skerm vertoon. U kan dan vir die lêer 'n naam insleutel en enige plek in 'n omslag (vouer / gids) op u stelsel stoor.

Indien u stelsel se verstek toepassings (“App”) gekonfigureer is om ontledingstate (“spreadsheets”) (soos byvoorbeeld, Excel, OpenOfficeCalc, ens.), outomaties oopgemaak word.  

In hierdie voorbeeld, is “Notepad”, die verstek toepassing (“default app”) vir “Comma Separated Value (*.csv)” lêers.


Druk die Uitgevoerde Huidige jaar vs vorige jaar verslag

Om die Uitgevoerde "Huidige jaar vs vorige jaar" verslag in 'n ontledingstaat (“spreadsheet”) oop te maak en te druk:

1.Vind die gestoorde tekslêer, byvoorbeeld, “Export.txt”, of soos in die geval, “HierdieJaarvsVerledeJaar.txt" op u stelsel en regs-kliek.

2.Kies “Open with...” en selekteer die ontledingstaat (“spreadsheet”) toepassing (“App”).

3.Die gestoorde tekslêer, byvoorbeeld, “Export.txt”, of soos in die geval, “HierdieJaarvsVerledeJaar.txt" sal in die geselekteerde ontledingstaat (“spreadsheet”) toepassing (“App”), byvoorbeeld “OpenOfficeCalc” oopgemaak word.

4.Op die “Text Import – [HierdieJaarvsVerledeJaar.txt]” skerm, kies die “Tab” opsie in die “Separated by” gedeelte van dié skerm.

5.Kliek op die OK knoppie. Die verslag, behoort soos volg, te vertoon:


U mag moontlik sekere velde formatteer. In die geval, is die bedrae selle na regs ("Align Right") geformatteer.

6.Stel die druk reeks (“Print range”) en druk die verslag.


'n Voorbeeld van die "Huidige jaar vs vorige jaar" verslag, wat vanuit 'n ontledingstaat (“spreadsheet”), gedruk is, is soos volg:

An example of the printed This year vs last year report, is as follows:

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks