Filters

Parent Previous Next

Filteropsies in Kolomopskrifte

Die rooster (in TurboCASH5 geïmplementeer) is baie kragtig, vinnig en maklik om te gebruik. Dit beskik oor die funksionaliteite om die data in enige kolomme te groepeer, te sorteer en te filter deur slegs 'n paar klieke op u muis te gebruik.  

Daar is verskeie opsies om spesifieke data te vind, te filter, ens. Sommige van dié opsies is:

1.Sorteer – Kliek op 'n kolom opskrif om die data te orden sodat die data van die kleinste tot die hoogste waardes (a-z of 0-9) of van die grootste na die kleinste waardes (z-a of 9-0) te sorteer.

2.Sleep en los kolomme – U kan op 'n kolom kliek en dit na regs of links sleep om die volgorde waarin die kolomme vertoon word te wysig.

3.Filter – Kliek op die afwaartse pyltjie om 'n lys van die data in die geselekteerde kolom te sien. Daar is ook 'n (Alles) en 'n (Pasmaak...) opsie. Byvoorbeeld, indien die bedrag kolom gekies is, sal alle bedrae in die lys vertoon word. Indien u 'n spesifieke bedrag kies (merk), sal slegs die transaksies wat dieselfde as dié gemerkte bedrag is, gelys word.

4.Pasmaak – U kan maklik u eie filters asook gevorderde filters bou om spesifieke data te vertoon. U kan hierdie filter lêers vir toekomstige gebruik stoor en weer oopmaak as nodig.


Pasmaak filters

Nadat u filter in 'n opsie in 'n kolom gekies het , sal u filter (soos in die voorbeeld van die betalingsjoernaal) in die onderste gedeelte van dié skerm, vertoon word:

U kan op die Pasmaak... knoppie kliek of op die pyltjie in die kolom opskrifte die Pasmaak... opsie kies om:

1.'n Filter te maak (d.i. Skep, skrap kondisies of groepe vir kondisies te stel).

2.'n Filter te stoor.

3.'n Filter lêer oop te maak.


Maak 'n filter

Om 'n filter te maak:

1.Kliek op die Pasmaak... knoppie, of kliek of op die pyltjie in die kolom opskrifte en kies  die Pasmaak... opsie.

2.Kies 'n operateur (d.i. “en, of, en nie, of nie”).

3.Kliek op die Filter knoppie (of, op die knoppie) en kies een van die volgende opsies op die konteks-kieslys:

a)Nuwe Kondisie – Skep 'n nuwe kondisie.

b)Nuwe Groep – Skep 'n nuwe groep.

c)Skrap reël – Indien u op die Filter knoppie kliek, kan u 'n kondisie of 'n groep skrap.

4.Kies die beskikbare data wat op 'n kolom van toepassing is. In hierdie voorbeeld, is Datum gekies.

5.Kies 'n filter kondisie. In hierdie voorbeeld, is Tussen is gekies. 'n Verdere veld sal outomaties vertoon word om die volgende datum te kies.

6.Nadat u die filter gebou het (byvoorbeeld kondisies en groepe geskep het), kliek op die Pas toe knoppie.

7.Kliek op die Goed knoppie.

Kondisies

Die waardes van die kondisies, is soos volg:

1.Gelyk aan - alle waardes wat gelyk aan die gespesifiseerde waardes is, sal vertoon word.

2.Nie gelyk aan - alle waardes wat nie gelyk aan die gespesifiseerde waardes is nie, sal vertoon word.

3.Minder as - alle waardes wat kleiner as die gespesifiseerde waardes is, sal vertoon word.

4.Minder as of gelyk aan - alle waardes wat kleiner of gelyk aan die gespesifiseerde waardes is, sal vertoon word.

5.Groter as - alle waardes wat groter as die gespesifiseerde waardes is, sal vertoon word.

6.Groter as of gelyk aan – alle waardes wat groter of gelyk aan die gespesifiseerde waardes is, sal vertoon word.

7.Is nul - enige waarde wat nul is, sal nie vertoon word nie.

8.Is nie nul – enige waarde wat nie nul is nie, sal nie vertoon word nie.

9.Tussen – spesifiseer die waardes, ens., om ingesluit te word. Dit sal slegs die waardes wat tussen die gespesifiseerde waardes val, vertoon. (Byvoorbeeld, tussen verwysingsnommers 105 en 111, sal slegs die verwysingsnommers tussen 105 en 111  vertoon).

10.Nie tussen - spesifiseer die waardes, ens., om uitgesluit te word. Dit sal die waardes wat tussen die gespesifiseerde waardes val, nie te vertoon nie. (Byvoorbeeld, tussen verwysingsnommers 105 en 111 sal verwysingsnommers kleiner as 105 en groter as 111 nie vertoon nie).

11.In - in 'n gespesifiseerde waarde.

12.Nie in – nie in 'n gespesifiseerde waarde nie.

Indien Datum vir 'n filter kondisie gekies is, sal addisionele kondisies (d.i. is gister, is vandag, is môre, “is last 7 days”, is verlede week, “is last 14 days, is last two weeks, is last 30 days”, is verlede maand, is verlede jaar, “is past”, is hierdie week, is hierdie maand, is hierdie jaar, “is next 7 days”, is volgende week, “is next 14 days, is next 2weeks, is next two weeks, is next 30 days”, is volgende maand, is volgende jaar, “is future”, ens.) beskikbaar wees.


Stoor pasgemaakte filter lêers

Nadat u die filter gebou het (byvoorbeeld kondisies en groepe geskep het), kan u die filter stoor vir toekomstige gebruik.

Om 'n pasgemaakte filter lêer te stoor:

1.Kliek op die Stoor as knoppie. Die “Stoor aktiewe filter” skerm sal vertoon word.

2.Kies die omslag waarin u die filter lêer wil stoor.

3.Sleutel 'n naam vir dié filter in (vervang “naamlose flt” met u eie naam).

4.Kliek Stoor knoppie om die filter in die (*.flt) filter lêer formaat te stoor. U kan dan, wanneer nodig, dié filter lêer oopmaak en gebruik.


Maak pasgemaakte filter lêers oop

Indien u 'n filter gebou het, en die filter gestoor het, kan u die filter lêer weer oopmaak indien nodig.

Om 'n pasgemaakte filter lêer oop te maak:

1.Kliek op die Maak oop... knoppie. Die “Maak gestoorde filter oop” skerm sal vertoon word.

2.Kies die omslag waarin u die filter lêer gestoor het.

3.Kies 'n geldige filterlêer.

4.Kliek Open knoppie. Die geselekteerde filter se naam sal op die titelbalk van die “Maak filter” skerm vertoon word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator