Grootboek - Lys - Tabel van rekeninge (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die tabel van rekeninge sal alle rekeninge wat in Rekeninge op die Aksie-duimgids geskep en geredigeer is, lys.  Dit sal ook vertoon watter rekeninge nie meer aktief is nie.

Om 'n die Tabel van rekeninge te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Grootboek → Lys.

2.Kies die volgende:

a)Vanaf rekening... Tot rekening... - Kies die rekeninge.

b)Volgorde - Select Account, Description, Type, Reporting group 1 or Reporting group 2.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die gedrukte "Tabel van Rekeninge" ("Rekening" volgorde), is soos volg:

Bladsy 1 -

Bladsy 2 -

Die detail, is soos volg:

1.Kode - Die tipe rekening word in die eerste karakter van die rekeningkode aangedui, en is soos volg:

a)G - Algemene grootboek - Indien die rekening met 'n asterisk (*) voor die kode aangedui word, is dit 'n Inkomste / Uitgawe rekening. Dié Inkomste- / Uitgawe-rekeninge word in die Inkomstestaat gerapporteer. Alle ander rekeninge sal in die Balansstaat vertoon word.

b)B - Bankrekening - Hierdie rekeninge moet aan 'n unieke betalings- en ontvangste joernaal gekoppel word.

c)T - BTW-rekening - Hierdie rekeninge bevat die BTW-koers vir Inset-BTW en Uitset-BTW.

2.Tipe - Dit sal die tipe rekening aandui (d.i. Inkomste/ Uitgawe, Bankrekening en BTW-rekening. Indien die kolom blanko is, is dit as 'n Balansstaat-rekening geskep.  

Die tabel van rekeninge sluit drie (3) belangrike kontrole rekeninge in wat aan die korrekte verslaggroepe gekoppel moet wees., d.i.:

Behoue inkomste (Kapitaal)

Debiteure kontrole (Bedryfsbates)

Krediteure kontrole (Bedryfslaste)

3.Oopitem - By verstek is alle grootboek rekeninge nie as oopitem rekeninge gestel nie. Indien die Oopitem rekening veld as Ja gestel is, kan die Oopitem prosessering gebruik word om debiettransaksies- aan krediettransaksies te koppel.

4.Onaktief - Indien 'n rekening nie geskrap kan word nie (byvoorbeeld die rekening bevat transaksies en balanse). U kan die status as onaktief stel (in Rekeninge op die Aksie-duimgids) om nie verdere transaksies en joernale teen die rekening te boek te stel nie. (Onaktiewe rekeninge sal as Ja op die verslag vertoon word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create HTML Help documents