Grootboek - Grafiek (Verslae kieslys)

Parent Previous Next

Vertoon die netto wins en / of verlies per week in 'n staafgrafiek.

Om 'n Grafiek - Wins / Verlies per week te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Grootboek → Grafiek:

2.Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die gedrukte "Grafiek - Wins / Verlies per week", is soos volg:

Die totale behoort met die Proefbalans en Inkomstestaat se totale ooreen te stem, indien die periodes dieselfde is.

Die besonderhede is soos volg:

1.Vertikale as -

a)Positiewe bedrae - Inkomste per week.

b)Negatiewe bedrae - Uitgawes per week.    

2.Horisontale as - Die aantal weke in die kalender jaar (1 tot 52).

3.Totale

a)Inkomste - Die totale waarde van Aankope en debiettransaksies in joernale vir die geselekteerde periode.

b)Uitgawes - Die totale waarde van Kredietnotas dokumente, betalings ontvang en krediettransaksies vir die geselekteerde periode.

c)Netto Wins/Verlies - Die bedrag uitstaande is die verskil tussen die Inkomste en die Uitgawes. 'n Positiewe bedrag dui op 'n wins en 'n negatiewe bedrag dui op 'n verlies.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files