Debiteure- Transaksies - Standaard / Ekstra (Verslae-kieslys)

Parent Previous Next

Die "Debiteurtransaksies - Standaard" of "Debiteurtransaksies - Ekstra" verslag lys alle transaksies wat in joernale en dokumente na die grootboek opgedateer (geposteer) is.

Die "Debiteurtransaksies - Ekstra" is soortgelyk aan die "Debiteurtransaksies - Standaard" verslag, maar die "Debiteurtransaksies - Ekstra" vertoon ekstra details aangaande die kontrarekening en BTW-rekening. (d.i. Die kontrarekening kode, en beskrywing, byvoorbeeld, "G010000  Verkope,T860010  Uitset BTW - 15%").  

Openingsbalanse sal slegs vertoon word, indien die volle finansiële jaar vertoon word.

Om die Debiteure - Transaksies - Standaard  / Ekstra details te druk:

1.Op die Verslae-duimgids, kies Verslae → Debiteure → Transaksies.

2.Die "Transaksies" (verstek opsie) sal vertoon word. Kies "Debiteurtransaksies - Standaard" of "Debiteurtransaksies - Ekstra".

3.Kies die volgende opsies:

a)Per periode - Kies 'n periode. U kan ook op die Per datum(s)-duimgids kliek om 'n spesifieke datum of 'n tydperk te kies.

b)Vanaf rekening ...Tot rekening  - Kies die rekening(e).

c)Volgorde - Kies "Debiteurkode" of "Beskrywing".

d)Sluit nulbalanse in - Indien hierdie opsie nie gekies is nie, sal slegs die rekeninge met transaksies vertoon word. Om die rekeninge met nulbalanse te druk, merk hierdie opsie.

e)Nuwe bladsy per rekening - Indien hierdie opsie gekies is, sal elke rekening op 'n nuwe bladsy gedruk word.

f)Kostesentrum 1 / 2 - Indien u kostesentrums geaktiveer het, kan u 'n kostesentrum kies.

3.Kliek Goed.

'n Voorbeeld van die "Debiteurtransaksies - Standaard" verslag, is soos volg:

'n Voorbeeld van die  "Debiteurtransaksies - Ekstra details" verslag, is soos volg:

Die besonderhede van die verslag, is soos volg:

1.Bladsykop 1 - Die onderneming se besonderhede - Dit sal slegs op die eerste bladsy vertoon word.

Indien "Nuwe per rekening" opsie gekies word, sal die Onderneming se inligting nie vertoon word nie.

2.Bladsykop 2 - Die verslag se naam en die opsies wat op die verslag opsies skerm gekies was word op elke bladsy vertoon.  

3.Bladsykop groep - Die rekening se kode en beskrywing.

4.Detail - Lys die transaksies se besonderhede vir elke rekening.

a)Verwysing - Die verwysingsnommer, soos wat in joernale ingesleutel is. In die geval van dokumente, sal dit die dokumentnommer wees.

b)Datum - Die datum van die transaksie in joernale en dokumente.

c)Beskrywing - Die beskrywing soos in joernale ingesleutel is. In die geval van dokumente, is dit die voorraaditem se beskrywing wat op dokumente gekies is.

d)Debiet - Transaksies met debiet bedrae.

e)Bedrag - Transaksies met krediet bedrae.

f)Kum - Die akkumulerende totale van die transaksies.

5.Bladsyvoet - Groep - Totaal / Balans - Vertoon die totaal / balans vir die transaksies vir elke rekening.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks