Debiteure - Voorraaditems-duimgids

Parent Previous Next

Lys alle geposteerde sowel as ongeposteerde verkoopsdokumente (fakture, kredietnotas en kwotasies) wat vir die debiteurrekening gegenereer is.

U kan op die “Datum, Items, Dokumentnr., Beskrywing, Prys, Ekskl., Inkl., Eenheid, Beskrywing (Eenheid beskrywing), Dokumenttipe, Geposteer, Voorraadkode” of die “Beskrywing” kolom opskrifte kliek om die data te orden sodat die data van die kleinste tot die hoogste waardes (a-z of 0-9) of van die grootste na die kleinste waardes (z-a of 9-0) te sorteer.

U kan op die “Datum, Items, Dokumentnr., Beskrywing, Prys, Ekskl., Inkl., Eenheid, Beskrywing (Eenheid beskrywing), Dokumenttipe, Geposteer, Voorraadkode” of die “Beskrywing” kolom opskrifte kliek en dit na regs of links sleep om die volgorde van die kolomme te verander.

U kan op 'n verlangde kolom kliek en dit met die muis na bo (op die blou balk) sleep. U kan soveel kolomme as wat u nodig ag (of wat vir u sinvol is) op die blou balk sleep.

U kan ook die volgorde van dié kolomme te verander deur 'n kolom (op die blou balk) te kies en na regs of links te sleep.  

Geposteer

0 – Fakture en Kredietnotas - Ongeposteer.

0 – Kwotasies -  Nog nie bevestig nie (nog nie na 'n faktuur omskep nie).

1 –  Fakture en Kredietnotas - Gegeposteer.

1 –  Kwotasies -  Reeds bevestig (reeds na 'n faktuur omskep).

-1 - Kwotasies - nog oop.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer