Skrap Krediteurrekeninge

Parent Previous Next

U kan 'n krediteur (verskaffer) se rekening skrap, indien dié rekening geen transaksies en/of balanse bevat nie.

U kan 'n krediteur (verskaffer) se rekening onaktief stel om die rekening te blokkeer sodat, geen transaksies in joernale en/of dokumente teen die krediteur (verskaffer) se rekening geposteer kan word nie.

U kan dii ook doen indien u nie verdere besigheid met die krediteur (verskaffer) doen nie, ens.

Om 'n krediteur (verskaffer) se rekening te skrap:

1.Op die Krediteurrekeninge, kies die rekening, en kliek op die Skrap knoppie. 'n Bevestigingsboodskap "Is u seker dat u die rekening wil skrap?" sal vertoon word.

Maak absoluut seker dat die korrekete krediteur (verskaffer) se rekening gekies is.

2.Kliek Ja. 'n Bevestigingsboodskap "Rekening geskrap!" sal vertoon word.

3.Kliek op die Goed knoppie. Die krediteur (verskaffer) se rekening sal permanent verwyder wees.

Om 'n krediteur (verskaffer) se rekening onaktief te stel:

1.Indien 'n krediteur (verskaffer) se rekening transaksies en/of balanse bevat, kan dié rekening nie geskrap word nie.  Byvoorbeeld, sal 'n Foutboodskap "200001 A-1 Verskaffers  Dié rekening het balanse! Rekening kan nie geskrap word nie!" vertoon word.

2.Kliek op die Goed knoppie.

3.Om dié rekening te blokkeer, sodat, geen transaksies in joernale en/of dokumente teen die krediteur (verskaffer) se rekening geposteer kan word nie, kliek op die Redigeer knoppie en die Rekeningkundige inligting duimgids.

4.Kies (merk) die "Rekening onaktief" veld.

5.Kliek Stoor.  

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files