Skep Voorraaditems - Komponente (produksie) (BOM)

Parent Previous Next

Komponente (produksie) – Dié tipe voorraaditems is soortgelyk aan die Komponente (“Bills of Materials”) tipe voorraaditems. Dit het die funksionaliteit om die aantal eenhede wat u wil aanmekaarsit (“assemble”) of uitmekaar wil haal (“disassemble”) te spesifiseer.


Met die voorraaditem tipe kan u fisiese sowel as nie-fisiese voorraaditems tot die finale produk (voorraaditem) voeg.

Die Komponente (produksie) voorraaditem tipe sal die volgende twee (2) kieslys opsies tot die konteks-kieslys voeg:

Aanmekaarsit - Die gespesifiseerde aantal eenhede sal by die Komponente (produksie) gevoeg word.  

Uitmekaarhaal - Die gespesifiseerde aantal eenhede sal by die Komponente (produksie) verwyder word.  

You will also not be allowed to specify the re-order level and select the Cost of sales, Stock control and Input Tax accounts.


Om 'n Komponente (Produksie) (BOM) voorraaditem te skep:

1.Op die Aksie-duimgids, kies Voorraaditems of druk die F12 sleutel.

2.Kliek Nuwe. 'n leë Voorraaditem skerm - Verstek tipe voorraaditem sal vertoon word.

3.Kies die Komponente (produksie) voorraaditem tipe.  

4.Kies en sleutel die volgende in:

a)Voorraadkode - Sleutel 'n kode vir die voorraaditem in. Die kode kan tot 15-karakters lank wees..

b)Beskrywing - Sleutel 'n beskrywing vir die voorraaditem in.

c)Strepieskode - Indien u strepieskodes ("barcodes") gebruik, sleutel die gepaste strepieskode in.

Die "EAN13 Barcode" valideer vir 13-nommers (die laaste nommer is 'n toets-nommer ("checksum number")). Indien die strepieskode nie korrek is nie, sal die etikette nie gedruk word nie.

d)Vervaardiger - Sleutel die nodige inligting van die vervaardiger in, indien beskikbaar.

e)Tipe - Komponente (produksie) voorraaditem tipe moet geselekteer wees.

f)Eenheid - Kies a gepaste eenheid (byvoorbeeld Elk, Ure, ens.).    

Die Eenhede word in Voorraadinligting (Opstel-duimgids) geskep.

g)Onaktief - By verstek, is voorraaditems aktief gestel.  

h)Pas faktuurkorting toe - Hierdie opsie is by verstek gemerk. Dit is slegs van toepassing op debiteure (kliënte / klante).

Die persentasie korting word in die "Debiteurkorting" veld op die Rekeningkundige inligting-duimgids (Debiteure op die Aksie-duimgids) ingesleutel.

i)Ekstra beskrywing - U kan enige addisionele inligting of beskrywing vir die voorraaditem insleutel. (Dit is opsioneel).

j)Verslae - Voorraadgroep 1 / 2 - Kies die voorraadgroep vir die voorraaditem.

Die beskrywing van voorraadgroep 1 en / of 2 wat u in die "Naam van verslaggroep" ingesleutel het, vir Voorraadgroep 1 of Voorraadgroep 2, sal hier vertoon word.  

Kies 'n gepaste Voorraadgroep 1 en of Voorraadgroep 2 wat in (Groepe (Opstel-duimgids) ingesleutel is.

k)Voorkeurverskaffer 1 - Indien u 'n spesifieke verskaffer het waarvan u dié voorraad item gereeld aankoop, kan u die verskaffer kies. U kan ook die item kode van die verskaffer insleutel.  

l)Voorkeurverskaffer 2 - Indien u 'n alternatiewe verskaffer het waarvan u dié voorraad item kan aankoop, kan u die verskaffer kies. U kan ook die item kode van die verskaffer insleutel.  

5.Gaan na die Grootboek-duimgids.

6.Die opsies wat gekies en ingesleutel moet word, is soos volg:

a)Rekeningklas - U moet elke voorraaditem aan vyf (5) rekeninge (d.i. Inset-BTW, Uitset-BTW, Verkope, Koste van Verkope en Voorraadkontrole  koppel. U kan rekeningklasse skep en aan die aan vyf (5) rekeninge (d.i. Inset-BTW, Uitset-BTW, Verkope, Koste van Verkope en Voorraadkontrole)  koppel. U hoef slegs die rekeningklas te kies, om die voorraaditem outomaties aan die vyf rekeninge te koppel.

b)Laaste faktuur - Dié veld is onaktief. Die datum van die laaste faktuur wat of ander dokument waarin u vir hierdie voorraaditem gekies het, sal hier vertoon word.

c)Kostesentrum - Dié veld is by verstek onaktief. Indien u kostesentrums geaktiveer het, kan u 'n kostesentrum kies.

d)Gewig

i)Netto gewig - Sleutel in, indien van toepassing.

ii)Bruto gewig - Sleutel in, indien van toepassing.

e)Verkoopspryse - Sleutel die verkoopsprys 1/2/3 eksklusief van BTW in of Inklusief van BTW in. Die Inklusief van BTW veld sal die Eksklusiewe bedrag bereken volgens die persentasie wat vir die geselekteerde BTW-rekening ingesleutel is.

Indien u die Verkoopspryse se beskrywings verander het in Voorraadinligting (Opstel-duimgids), sal u beskrywings hier vertoon word.

U kan enige van die 3 verkoopspryse kies wanneer u Fakture, Kredietnotas en Kwotasies prosesseer.

f)Waardes

i)Gemiddelde koste - U kan die gemiddelde kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die gemiddelde prys outomaties opgedateer word.

ii)Totale koste - U kan die totale kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die totale kosprys outomaties opgedateer word.

iii)Hoeveelheid op hande - U kan die aantal voorraaditems op hande insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die sal aantal items outomaties opgedateer word.  

iv)Nuutste koste - U kan die nuutste kosprys of aankoopprys insleutel. Wanneer u aankoopdokumente prosesseer, sal die totale kosprys outomaties opgedateer word.

Nadat u die voorraaditems geskep het, kan u ook die kospryse vanaf 'n vorige rekeningkundige stelsel se rekords aanneem.

v)Herbestelvlak - Sleutel die minimum aantal voorraaditems wat u in voorraad wil hou in. Indien die aantal items hierdie vlak bereik, moet u  kan u vroegtydig voorraad bestel en / of aankoop.

vi)Herbestel by - Sleutel die minimum aantal voorraaditems wat u in voorraad wil hou in. Indien die aantal items hierdie vlak bereik, moet u  kan u vroegtydig voorraad bestel en of aankoop. Indien die voorraaditems, hierdie vlak bereik, moet u voorraad bestel en / of aankoop.

vii)Minimum - Sleutel die minimum aantal voorraaditems in.  

7.Kliek op die Komponente-duimgids.

8.Kliek op die Byvoeg knoppie om 'n Voorraaditem by te voeg. Herhaal dié proses totdat alle voorraaditems tot u produk gevoeg is,

Indien meer as 1 van dieselfde voorraaditem (komponent) nodig is in die finale produk, moet u die aantal (hoeveelhede) insleutel.  

Om 'n voorraaditem van die komponente lys te verwyder, kliek die Skrap knoppie.

9.Nadat die komponente bygevoeg is, sleutel die hoeveelhede vir elke item in. Die waardes vir die Gemiddelde koste, nuutste koste en Hoeveelheid op hande sal outomaties vir elke voorraaditem vertoon word. Die Totale kosprys se waarde sal ook outomaties bereken word (as die som van die aantal items x die kosprys vir elke item).

10.Kies die Kosprys of Verkoopsprys opsie in die "Herbereken basis" veld. Kliek op die op die Herbereken verkope % knoppie. Dit sal die persentasie van die verkope vir elke item bereken.

11.Kliek op die Stoor knoppie om die voorraaditem te stoor.


Aanmekaarsit Komponente (produksie) item

1.Kies die Komponente (produksie) item op die lys van voorraaditems.

2.Regs-kliek en kies "Aanmekaarsit" op die konteks-kieslys.

3.Sleutel die aantal eenhede in op kliek OK. Die volgende bevestigings-boodskap sal vertoon word:

4.Kliek Goed. Die gespesifiseerde aantal eenhede sal by die Komponente (produksie) gevoeg word.  


Uitmekaarhaal Komponente (produksie) item

1.Kies die Komponente (produksie) item op die lys van voorraaditems.

2.Regs-kliek en kies "Uitmekaarhaal" op die konteks-kieslys.:

3.Sleutel die aantal eenhede in op kliek OK. Die volgende bevestigings-boodskap sal vertoon word:

4.Kliek Goed. Die gespesifiseerde aantal eenhede sal by die Komponente (produksie) verwyder word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software