Voorraaditems - Uitstaande bestellings-duimgids

Parent Previous Next

Alle uitstaande bestellings (waar die aantal eenhede bestel meer is as die aantal eenhede versend wanneer fakture geprosesseer word) vir die debiteur (kliënt / klant) hier gelys.

Wanneer fakture en kwotasies geprosesseer word, en die debiteur (kliënt / klant) bestel meer as wat beskikbaar is (versend) is, sal dit in die “Uitstaande bestellings” opgeneem word.


'n Voorbeeld hiervan is, indien die hoeveelheid “Bestel” meer is as die “Versend” veld ingesleutel is, is soos volg:

Die onvoldoende hoeveelheid (byvoorbeeld, 5 – 1 = 4) sal dit in die “Uitstaande bestellings” opgeneem word.

U kan ook op die "Backorder" ikoon kliek om uitstaande bestellings te redigeer, te skep of te skrap wanneer u fakture en kwotasies prosesseer.

Bykomend tot die Uitstaande bestellings-duimgids op die debiteurrekening, kan u ook Uitstaande bestellings op die volgende opsies skep, redigeer, of skrap:

Aksie → Voorraaditems – Lys slegs die uitstaande bestellings vir alle debiteure (kliënte / klante) vir die geselekteerde voorraaditem.

Aksie → Invoer → Uitstaande bestellings – Lys die uitstaande bestellings vir alle voorraaditems.

U kan op die kolom opskrifte kliek om die data te orden sodat die data van die kleinste tot die hoogste waardes (a-z of 0-9) of van die grootste na die kleinste waardes (z-a of 9-0) te sorteer.


1.Kliek op Nuwe knoppie om 'n uitstaande bestelling te skep of kliek op die Redigeer knoppie om 'n geselekteerde nuwe uitstaande bestelling te wysig. Die velde en die waardes, is soos volg:

a)Voorraaditem – Die voorraaditem en beskrywing sal vir 'n bestaande uitstaande bestelling vertoon word. Vir 'n nuwe uitstaande bestelling, kies die voorraaditem.

b)Items – Dit is die hoeveelheid wat outomaties bereken word as die verskil tussen die hoeveelheid “Bestel” veld en die hoeveelheid “Versend” veld op die faktuur of kwotasie. Vir 'n nuwe uitstaande bestelling, sleutel die hoeveelheid in.

c)Herbereken verkoopsprys – Hierdie knoppie sal die korting persentasie skoonmaak en die verkoopsprys tot die oorspronklike verkoopsprys herbereken.

d)Verkoopsprys / Prys – Dit is dié pryse per voorraaditem. Die “Verkoopsprys” veld is die bedrag na enige korting bereken is.

Die “Prys” veld sluit enige korting uit. Die pryse is eenheidspryse wat vertoon word.

e)Korting – Die korting sal slegs vertoon word, indien die korting persentasie in die “Debiteurkorting” veld (Rekeningkundige inligting-duimgids) van dié debiteur (kliënt / klant) se rekening ingesleutel is en die “Pas faktuurkorting toe” veld vir dié voorraaditem (Aksie → Voorraaditems) gekies (gemerk) is.

f)Voorraad – Dit is die verwagte hoeveelheid voorraaditems in voorraad. Die veld sal opgedateer word, indien:

g)Dokumente geposteer is (d.i. Kredietnotas, aankope en verskafferretoere).

h)Voorraadaansuiwerings – indien die hoeveelhede “Voorhande” veld opgedateer is.

i)Verwysingsbron – Die veld behoort outomaties met die faktuurnommer wat die uitstaande bestelling gegenereer het, opgedateer te word. U kan ook u eie verwysing insleutel, indien nodig.

2.Kliek Goed om die rekord te stoor.


Uitstaande bestellings skerm in dokument prosessering

Wanneer 'n nuwe faktuur vir debiteure (kliënte / klante) geprosesseer word, en daar bestaan uitstaande bestellings vir die debiteur (kliënt / klant), sal die volgende “Uitstaande bestellings” skerm outomaties vertoon word:

Indien u 'n voorraaditem kies (merk in die “Geselekteerde” veld) sal die volgende gebeur:

1.Die voorraaditem sal outomaties in die dokument reëls ingevoeg word.

2.Die rekords en verslae sal bygewerk word.

Verslae vir Uitstaande bestellings

Die Uitstaande bestellings verslag kan in die Verslae → Verslae → Voorraad → Uitstaande bestellings gedruk word.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework